_Když do rodiny vstoupí anorexie

Anorexie patří mezi poruchy příjmu potravy. V Česku se týká přibližně 0,5 % dospívajících, hlavně dívek. Včasné odhalení nemoci přitom razantně zvyšuje šanci na uzdravení.

Datum publikace: 28.01.2014
Když do rodiny vstoupí anorexie

 

„Největší rizika vzniku anorexie nastupují kolem třináctého a následně osmnáctého roku věku, věková hranice se ale v posledních letech stále snižuje. Výjimkou už nejsou ani desetileté pacientky“ popisuje  MUDr. Pavel Kabíček, CSc. z Thomayerovy nemocnice v Praze a člen Občanského sdružení Výživa dětí. „Rizikové jsou především děti, které se cítí obézní, přestože jejich váha je zcela v normě, nebo dokonce již pod její spodní hranicí“ dodává MUDr. Kabíček.
Anorexie jako jedna z nejčastějších forem poruch příjmu potravy je charakteristická snižováním hmotnosti pod hranici normálu, které není způsobené jiným onemocněním, ale je ze strany pacientky, či pacienta úmyslné. „Rodiče by měli zbystřit především v momentě, kdy dítě,zpravidla dcera, výjimečně ale i syn, začne s jídlem neobvykle manipulovat, nebo mění dosavadní stravovací návyky“  vysvětluje MUDr. Kabíček. Nejčastěji jde o redukci kalorické hodnoty potravy, typicky je také vynechávání společných obědů a večeří s ostatními členy rodiny. Obzvláště dívky jsou výjimečně vynalézavé ve vymýšlení výmluv, a tak často rodičům trvá poměrně dlouho než pochopí, že večeře, kterou si dcera z nejrůznějších smyšlených důvodů bere do svého pokoje, končí všude jinde, jen ne v žaludku dívky.
Prvotní impuls k rozvoji onemocnění je psychologický, následné strádání pak ale postihuje i fyzickou stránku“ vysvětluje primář dětské psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Jiří Koutek. „Často sledujeme psychické změny, dívky bývají depresívní, uzavírají se do sebe a přestávají se zajímat o své okolí. Typicky ale nedochází ke zhoršení školních výsledků, ve škole naopak fungují tyto dívky obvykle na výbornou“ upřesňuje MUDr. Koutek. Komplexnost faktorů, které vznik anorexie podněcují i variabilita projevů počínajícího onemocnění jsou natolik široké, že jedinou správnou volbou při podezření na diagnózu anorexie je svěřit své dítě do péče odborníků. 

Jaké jsou poruchy příjmu potravy

Mezi nejznámější poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie, mentální bulimie a psychogenní přejídání.
O mentální anorexii mluvíme tehdy, dojde- li k úmyslnému snížení váhy o více než 10%, BMI (body mass index) je nižší než 17,5 a dojde-li u dívky vlivem ztráty tělesného tuku k vymizení menstruace. Součástí poruchy jsou trvalé myšlenky na jídlo, tělesnou váhu a vzhled a pokřivené vnímání vlastního těla. U této poruchy je až 5% úmrtnost.

Mentální bulimie je psychiatrická porucha, při níž se střídají epizody přejídání se a zvracení ve snaze potlačit výživovou hodnotu snědeného jídla, porucha je doprovázena trvalými myšlenkami na jídlo a svůj vzhled. Při této nemoci může mít dívka normální, nebo mírně nízká váhu, extrémní vyhublost není součástí poruchy.

Přejídání se je doprovázeno nadváhou až obezitou, epizody přejídání mohou nastupovat během dne i noci. Zvýšený výskyt poruchy je u pacientů s ADHD (z angl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – hyperkinetická porucha), což patrně souvisí s nižší sebekontrolou.

Poruchy příjmu potravy se nejčastěji objevují u dospívajících dívek, postihnout však mohou i dospělé ženy a výjimečně se objevují i v mužské populaci.
Rizikovou skupinou jsou i těhotné ženy a ženy krátce po porodu, které buď v minulosti měly problém s poruchou příjmu potravy, nebo mají potíže smířit se změnami postavy, které mateřství obnáší a pomocí přísných diet mají snahu rychle dostat své tělo a váhu pod kontrolu.

Rizikové faktory poruch příjmu potravy

Mentální anorexie i bulimie mají mnoho společných rizikových faktorů:

  • Dědičné dispozice – pokud je v rodině výskyt poruch příjmu potravy, je zvýšené riziko rozvoje onemocnění. V současné době je poruchami příjmu potravy postižena „druhá generace“ tedy dcery matek, které se s potížemi v minulosti samy potýkaly.
  • Rizikovým faktorem je i výskyt nějakého druhu závislosti v rodině.
  • Psychologické faktory – anorexii propadají velmi často dívky se sklonem k perfekcionismu, dívky s vysokými ambicemi a dcery ambiciózních, na výkon orientovaných rodičů .
  • U bulimiček je častým povahovým rysem impulzivnost a psychická labilita.
  • Rodinné okolnosti – anorexií častěji onemocní dívky z rodin, kde vázne vzájemná komunikace. Objevuje se i u dívek z rodin, kde je přehnaný důraz kladen na prezentaci a zdravý životní styl.
  • Sociokulturní vlivy – mediální prezentace extrémně štíhlých až vyhublých modelek jako ideálu krásy, společnost zaměřená na štíhlost, zdravý životní styl, propagace diet a cvičení vede k následné nezdravé identifikaci dívek s těmito hodnotami. Mezi rizikové faktory patří i profesní i volnočasové aktivity v oblasti modelingu, tance, gymnastiky apod., kde je kladen nepřiměřený důraz na dokonalý vzhled a štíhlost.
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek