_Jak embryo ke svému domečku dojde…

Jak embryo ke svému domečku dojde…
Datum publikace: 22.06.2011

Odhalení tajemství nitroděložního života plodu lákalo odpradávna nejen lékaře a vědce, ale znát, jak a za jakých podmínek se vyvíjí plod, chtěly i nastávající maninky.

K oplození vajíčka spermií dochází ve vaječníku. Během prvního týdne po oplození prochází vajíčko složitým procesem, během nějž dochází k rýhování a dělení buněk. Ke konci prvního týdne po oplození, zhruba 5.-6. den, je vajíčko připraveno k uhnízdění (nidaci) v děložní sliznici. Cesta do dělohy vajíčku trvá asi 24 hodin, k vlastní nidaci tedy dochází 6.-7. den.

Uhnízdění do děložní sliznice

Vajíčko (ve fázi blastocysty), jež doputovalo do dělohy, se přichytí k děložní sliznici a začne se do ní zabořovat. Během tohoto procesu dochází k výraznému růstu zevní masy buněk embrya (tzv. trofoblastu), která intenzivně prorůstá do sliznice dělohy a napomáhá procesu uhnízdění. Trofoblast má pro vývoj embrya zásadní význam. V prvé fázi vývoje mu poskytuje živiny a později slouží k vytvoření placenty. Tak jak hnízdící vajíčko prorůstá do sliznice děložní, dochází k porušení jejích kapilár. Část krve z nich naplní dutinky povrchové vrstvy trofoblastu, čímž vznikne základ pro krevní navázání mezi dělohou a primitivní placentou, která vzniká dvanáctý den po oplození. Dokud nedojde k vytvoření fungující placenty, plní její funkci žloutkový váček, ze kterého je embryo vyživováno. V tuto chvíli je vajíčko celé zabořené do děložní sliznice a je překryto sliznicí. Buňky oplozeného vajíčka stále velmi rychle rostou a dochází k jejich dalšímu formování.  Do konce druhého týdne vývoje embrya dochází ke spojení dvou zárodečných listů (ektodermu a entodermu) a vzniká zárodeční terčík, ze kterého se během následujících týdnů začne vyvíjet embryo.

Plodové obaly, placenta a pupečník

Během druhého, třetího a čtvrtého týdne kolem zárodečného terčíku vznikají dutiny, formují se vrstvy epitelů a zárodeční terčík prochází změnami, které jsou významné z hlediska následného anatomického uspořádání. Je daná předozadní osa zárodku a vznikají zárodečné listy, ze kterých se později vyvinou jednotlivé soustavy. V této fázi vývoje dochází i ke vzniku plodových obalů. Vnitřním plodovým obalem je tzv. amnion, který tvoří vnitřní obal amniálního váčku. Amniální váček je vyplněn amniovou tekutinou  - plodovou vodou. Zároveň dochází k vývoji chorionu – zevního plodového obalu. Chorion je vrstva, která se nachází mezi amnionem a stěnou děložní. V jednom místě se ke stěně děložní upíná a vytváří placentu. Spolu s amnionem, chorionem a placentou dochází ke vzniku pupečníku. Ten se vytváří v okamžiku, kdy se embryo začne oddělovat od amnionu a ustupuje do amniové dutiny. V průběhu dalších týdnů dochází ke změnám v poměrech vzniklých dutin (choriová a děložní zaniká) a zachovalá zůstává jen amniová dutina, ve které je uložen zárodek.

Konečná podoba

Od čtvrtého měsíce těhotenství má plod tvar lidské postavy, je uložen v plodových obalech, plave v plodové vodě a látková výměna mezi jeho organismem a organismem matky je zajištěna přes funkční pupečník a placentu.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek