_I ženy mohou trpět sexuálními poruchami

Datum publikace: 30.06.2012

Sexuální dysfunkce komplikují partnerský život zhruba 30–60 % žen. Některé z nich se mohou projevit kdykoli během života, jiné vznikají v období po porodu a další mají souvislost s přibývajícím věkem ženy.

Co pojem „sexuální dysfunkce znamená“?

O sexuální dysfunkci mluvíme, pokud má žena:

  • nedostatek nebo ztrátu sexuální touhy,
  • odpor k pohlavnímu styku,
  • překážku v uskutečnění pohlavního styku (selhání genitální odpovědi) – na straně muže je obvykle nedostatečná erekce, u žen nedostatečná lubrikace (zvlhčení). Příčiny mohou být tělesné, ale nezřídka tkví pozadí sexuálních dysfunkcí v psychice.
  • poruchy orgazmu (slabý či žádný pocit vyvrcholení),
  • bolestivé stažení svalstva pánevního dna, které znemožní soulož (neorganický vaginismus),
  • bolestivé pocity během pohlavního styku, pro které nejsou objektivní důvody (neorganická dyspareunie). 

Celkem se rozlišují čtyři skupiny poruch:

  • poruchy sexuální touhy: oslabení sexuální touhy, odpor k pohlavnímu styku (sexuální averze),
  • poruchy pohlavního vzrušení,
  • poruchy orgazmu,
  • poruchy spojené s bolestí. 

Poruchy sexuální touhy

Oslabení sexuální touhy
je stálý, nebo často se opakující nedostatek nebo chybění sexuálních představ a myšlenek a chybění ochoty podílet se na sexuálních aktivitách.

Oslabení sexuální touhy
může být i součástí jiných poruch, vyskytuje se např. při neschopnosti dosáhnout orgazmu (anorgazmii). Může být i následkem jiných tělesných a duševních poruch, nebo partnerského konfliktu a ztráty zájmu o partnera.
Tato porucha je nejčastějším sexuálním problémem mužů i žen. Vyskytuje se asi u 33 % žen ve věku od 18 do 59 let. Prudce stoupá s přibývajícím věkem, zvláště pak po 60. roce života. Je velice častá u chronických onemocnění a depresí. Ztráta libida je popisována zejména pacienty užívajícími léky na snížení krevního tlaku a antidepresiva. Ženy bývají postiženy více než muži, přibližně 3 : 1.
Jako nejčastější příčina vzniku poruchy bývá udáván konflikt vztahu s partnerem.

Odpor k sexu
představuje trvalý nebo často se opakující odpor k sexuálním kontaktům s partnerem (na podkladě obavy – fobie). Poměrně často je spojena s prodělaným sexuálním bolestivým zážitkem nebo s pohlavním zneužíváním.

Poruchy sexuálního vzrušení

Jde o trvalou nebo opakující se neschopnost dosáhnout nebo udržet dostatečné sexuální zaujetí, což působí osobní nepohodu.
To se projeví buď nedostatkem subjektivního zájmu, nebo slabou tělesnou odpovědí (nedostatečným zvlhčením - lubrikací, prokrvením genitálií atd.).
Porucha zahrnuje i duševní projevy nedostatku vzrušení, snížení citlivosti a prokrvení klitorisu a nedostatečné uvolnění hladké svaloviny pochvy.
Na vzniku potíží se podílejí duševní i tělesné faktory. Významnou příčinou mohou být i pooperační stavy v malé pánvi, stavy po úrazech nebo užívání léků. Ženy s nedostatečnou lubrikací mohou pociťovat při styku i bolest. Tato porucha se vyskytuje u obou pohlaví, ale u mužů je lépe definována – jde o erektilní dysfunkci.
U žen ve skupině 18–59 let se porucha vyskytuje přibližně v 17–28 %. Přibližně polovina postižených žen udává suchost pochvy jako celoživotní problém. Po menopauze udává tento problém až 44 % žen. 

Poruchy orgazmu

Orgastická porucha je trvalá nebo opakující neschopnost prožít orgazmus při dostatečné sexuální stimulaci.  Orgastické poruchy mohou být prvotní nebo druhotné. Prvotní anorgazmie je stav, při němž jedinec nikdy nedosáhl orgazmu při jakékoliv stimulaci.
Osoby, které dosáhnou orgazmu při masturbaci, ale při styku s partnerem nikoli, jsou označovány jako osoby s druhotnou anorgazmií (také označovanou jako situační poruchou orgazmu).
Porucha orgazmu se vyskytuje asi u 24–37 % žen. Orgastická dysfunkce bývá spojena s problémy ve vztahu nebo s duševními nemocemi a s užíváním některých léků, zvláště antidepresiv.

Sexuální poruchy spojené s bolestí

Trvalá nebo často se opakující se genitální bolest (dyspareunie) spojená s pohlavním stykem, která se vyskytuje u zhruba 14–18 % žen, z nichž 45 % jí trpí celoživotně.
Pokud se u ženy vyskytne bolest při styku, je nutné vyloučit jiné příčiny problému, těmi může být například nedostatečná lubrikace, vulvodynie, probíhající infekce apod.
Vulvodynie je nevysvětlitelná bolest, svědění a pálení v oblasti ženského genitálu, přičemž potíže vypuknou bez jakékoli patrné příčiny.

Vaginismus
je trvalé nebo často se opakující nechtěné stažení svalů dolní třetiny pochvy, jež brání penetraci (proniknutí) penisu. Někdy je problematické odlišení mezi dyspareunií a vaginismem, protože samotná bolest může způsobovat kontrakce svalů pánevního dna a bránit vniknutí penisu.
Generalizovaný vaginismus není závislý na situaci a může se vyskytnout kdykoliv. Při situačním vaginismu je někdy, v závislosti na situaci, vniknutí penisu (penetrace) možné. Příčina potíží není známa. Někdy se vyskytuje jako součást jiného onemocnění a psychických poruch, může být i projevem vrozené vady. 

Poruchy sexuálního uspokojení

Ani dosažení orgazmu a uspokojivý průběh sexuálního vzrušení nemusí ještě znamenat úplnou spokojenost s průběhem sexuálního života. Samotný orgazmus může být zdrojem i negativních pocitů. Takové stavy jsou však vzácné. Patří sem koitální a orgastické bolesti hlavy i jiné vegetativní potíže. U žen se stresovou inkontinencí moči může docházet v souvislosti s orgazmem k úniku moči.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek