_Hysterie kolem viru Zika, kde je pravda?

Hysterie kolem viru Zika, kde je pravda?
Datum publikace: 18.02.2016

Média každodenně přinášejí alarmující zprávy o viru Zika. Ty děsí zejména těhotné ženy a ženy plánující těhotenství. Důvod je prostý, Virus Zika má být příčinou poruchu růstu plodu projevující se malou hlavou tz. mikrocefalií. Jak toto riziko vidí čeští lékaři? „Současnou mediální hysterii, opřenou o hypotetické zprávy nepodložené evidencí, je nutno odmítnout, minimálně do doby, než se podaří získat kvalitní informace opravňující ať už k jakémukoliv závěru,“ říká profesor MUDr. Pavel Calda, CSc., gynekolog a porodník ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Můžete úvodem nejprve říct, co virus Zika vlastně je?

Zika virus je arbovirus ze skupiny Flavivirů a je jedním ze 4 tropických virů přenášených členovci. Virus se jmenuje podle lesu Zika v Ugandě, kde byl poprvé popsán v roce 1947 u primáta makaka rhesus . Výskyt tohoto viru byl donedávna omezen na velmi úzké Afro-Asijské rovníkové pásmo. V posledních deseti letech se virus rozšířil od Polynésie po Velikonoční ostrovy a dále do Chile, Brazílie, Kolumbie, Surinamu, střední Ameriky, Mexika a Karibiku. Tento tzv. RNA flavivirus je přenášen komárem Aedes aegypti s 3-12denní inkubační dobou. Onemocnění probíhá v 75-80 procentech zcela bez příznaků, ostatní vykazují jen mírné příznaky. Ty se mohou vyskytnout izolovaně či v kombinacích, mezi nejčastější patří zvýšená teplota, přechodná bolest svalů a kloubů, zčervenání kůže začínající na obličeji a později se rozšiřující se na celé tělo, lehký zánět spojivek, bolest hlavy a slabost.

Pro těhotné má jakákoli informace o Zika zásadní význam, to proto, že jak se ukazuje, Zika způsobuje postižení plodu. Je to tak?

Údaje o Zika infekci v těhotenství jsou velmi omezené. Nejsou důkazy o tom, že těhotenství by bylo okolností zvyšující riziko k onemocnění Zika virem, či že by infekce u těhotných probíhala závažněji než u netěhotných. To jen na úvod k celé problematice a k tomu, zda jsou těhotné náchylnější k získání této infekce či k tomu, že u nich infekce probíhá nějak dramatičtěji.
Vertikální infekce, tj. z matky na plod, probíhat může. V současnosti byly publikovány kazuistiky dokumentující výskyt mikrocefalie u dětí infikovaných matek, jde však jen o několik sporadických kazuistik, kde u plodů s mikrocefalií byla prokázána přítomnost viru Zika. To však nic neříká o významu tohoto nálezu, tj. například zda existují plody, které mají prokazatelnou infekci virem Zika a nemají známky onemocnění či poškození. Dělat jakékoli závěry tohoto typu je v současné době předčasné.

Co to je mikrocefalie, která je v souvislosti se Zika tak často spojována?

Mikrocefalie, tj. hlavička pod dolní hranicí velikosti pro příslušné stáří nitroděložního vývoje, je velmi vzácné onemocnění a prakticky si u nás nezaslouží žádnou pozornost. Primární mikrocefalie je porucha proliferace buněk, to znamená, jde o vrozenou poruchu vývoje plodu, zatímco sekundární mikrocefalie je získaná, tedy dojde k ní v důsledku nějakého vlivu. Oba stavy se mohou prezentovat v děloze, kde jsou odhaleny během ultrazvukového vyšetření.
Otázkou je, co naměření menší hlavičky znamená, zda s malou velikostí bude snížena inteligence, zda hlavička po porodu nebude dosahovat běžných rozměrů, či zda malá velikost hlavy nesouvisí s dědičnými dispozicemi.

Mají se těhotné bát viru Zika?

Těhotné by neměly propadat zbytečné panice a stresu. Pokud cestovaly do zasažených oblastí, měly by spolupracovat s gynekologem a měly by ho informovat o své cestě a o svých obavách. Aktivní by měli být i samotní lékaři.
Ti by se v rámci anamnézy měli ptát těhotných žen, zda v těhotenství necestovaly do endemických oblastí. Vyšetření by mělo být nabídnuto pouze symptomatickým těhotným během 2 týdnů od návratu z cesty do míst s infekcí virem Zika. Tyto ženy by měly být také vyšetřeny na dengue a virus chikungunya.
Komerční testy na virovou infekci Zika zatím nejsou dostupné. Laboratoře používají technologii RT-PCR, stejně jako vyšetření protilátek. Interpretace testů může být nelehká a může vyžadovat konzultaci specialistů. U těhotných, které vykazují některé příznaky tohoto onemocnění by měl být plod vyšetřen ultrazvukem bez ohledu na výsledek testu na přítomnost viru Zika.
Sonografie by měla být rovněž provedena u asymptomatických žen, které udávají cestu do endemických oblastí v průběhu těhotenství. Pokud se u nich prokáže mikrocefalus nebo intrakraniální kalcifikace, lze učinit pokus o diagnostiku z plodové vody. Senzitivita a specificita tohoto vyšetření není známa. Pokud je u těhotných s pozitivním výsledkem testu na virus Zika vyšetření plodu ultrazvukem normální, mělo by se ultrazvukové vyšetření opakovat každé 3 až 4 týdny. Pozitivní výsledek testu na virus Zika by měl být důvodem konzultace se specialistou. Po porodu by měl být učiněn pokus o průkaz viru v placentě, pupečníku a krvi z pupečníku.
Také u novorozenců by měla být vyloučena, či potvrzena infekce virem Zika a měli by dostat adekvátní péči.
Prevence, vyjma používání repelentů k rizikových oblastech, ani léčba infekce virem Zika zatím neexistuje.
Panika a obavy jsou však zbytečné. Virus Zika sice existuje, ale v tomto pojetí je zejména velkou mediální bublinou.

Více o Zika viru se dočtete v odborném článku v časopise Aktuální gynekologie a porodnictví zde 

 

 

Foto: http://www.drhomeo.com/

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek