_Druhé Centrum kochleárních implantátů v Česku

Jde jen o docela malou, ale přitom velmi prospěšnou krabičku. Nazývá se kochleární implantát a pomáhá sluchově postiženým osobám rozumět řeči. V pořadí druhé Centrum kochleárních implantací v České republice je již několik měsíců k dispozici pacientům na Moravě.

Datum publikace: 14.11.2012

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) uvedla do provozu první moravské Centrum kochleárních implantací při Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (KOCHHK). Sluchově postiženým pacientům nebo osobám s těžkou či velmi těžkou ztrátou sluchu pomáhá implantace kochleárního implantátu rozumět řeči. Jedním z důvodů založení centra je malý počet prováděných implantací v ČR. Ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi je jich velmi málo a převažují děti. Co se týče poměru provedených implantací u dětí a dospělých, ve vyspělých zemích se vždy blíží 1:1. Srovnáme-li jen regiony ČR, oblast jižní Moravy má například zdaleka nejnižší celkový počet dosud implantovaných dětí na milion obyvatel (konkrétně 25,4) oproti například středočeskému kraji, kde činí 68,9. Cílem otevření Centra je nárůst kochleárních implantací ke zkvalitnění života sluchově postižených osob. „Absolutní hluchota se snáší mnohem hůř než slepota, dokládá to i statistika sebevražedných pokusů,“ uvádí přednosta KOCHHK, prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. 

Jak funguje kochleární implantát

Implantát se skládá ze dvou základních částí – z vnitřního implantátu a zevní části, kterou tvoří mikrofon, řečový procesor, vysílací cívka a kabely. Při implantaci se pod kůži zavede malinkatý přístroj, z kterého vedou elektrody do vnitřního ucha. Za uchem je zavěšeno malé pouzdérko s mikrofonem, procesorem a přenosovou cívkou. Mikrofon zachytí zvuk a odešle jej do řečového procesoru, který pacient nosí nejčastěji za uchem. Ten přijatý zvuk analyzuje a digitalizuje jej na signály, které jsou následně poslány do vysílače. Předpokladem správného přenosu informací je, že sluchová dráha s mozkovými centry je plně funkční. V opačném případě by implantace neměla smysl.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek