_Dnes mají levorucí svůj den

Dnes mají levorucí svůj den

13. srpen je od roku 1976 slaven jako Mezinárodní den levorukých. Lidí, kteří mají dominantnější levou ruku, mezi námi žije zhruba 10 procent a statisticky častěji jde o muže. 

Datum publikace: 13.08.2012

Dominance levé strany se u leváků neprojevuje pouze častějším a šikovnějším používání levé ruky, ale u vyhraněných leváků dominuje i levá noha (kterou kopou do míče či se od ní odrážejí) a levé oko (kterým se dívají do mikroskopu nebo do kaleidoskopu). To co dělá z leváků leváky a z praváků praváky je fungování jejich mozku, přesněji řečeno mozkových hemisfér. U všech praváků je dominantnější levá hemisféra, u leváků naopak pravá.
Podle odborníků není levorukost výsadou druhu Homo sapiens, ale vyskytovala se již mnohem dříve a příklady „leváctví“ se najdou i ve zvířecí říši.

Proč fungují obráceně

Zcela jasno v tom, proč k rozvoji levorukosti u některých jedinců dochází, zatímco většině světa vládne pravorukost, zatím nemají ani odborníci. Teorií je několik a podle všeho půjde o kombinaci více faktorů.
Některé z dřívějších teorií říkaly, že vznik levorukosti může souviset s průběhem porodu. Dokonce na toto téma bylo provedeno několik studií, které sledovaly věk matky, délku porodu a jeho okolnosti. Odborníci na základě takto získaných údajů přisuzovali vznik levorukosti stresu, kterému bylo dítě během porodu vystaveno.

Prostě se dědí

Dnešní medicína se přiklání k tomu, že levorukost je především vrozená a podstatný vliv na rozvoji levorukosti mají genetické předpoklady. To ukázala i studie amerických vědců publikovaná v roce 2000 a zveřejněná server Medline.com.
Do této studie bylo zahrnuto 2632 rodin a jejich 8605 potomků, a jediným hodnotícím kritériem bylo to, jakou rukou dobrovolníci píší.
V 2123 manželských párech oba rodiče byli pouze pravorucí. Ve 232 případech byla matka levoruká a otec pravoruký, u 254 párů tomu bylo naopak, matka byla pravoruká a otec levoruký. Ve 23 případech byli oba manželé levorucí.
Výsledky ukázaly, že manželé, z „kombinovaných“ manželství měli statisticky častěji levoruké děti, než manželé, kteří byli pravorucí, přičemž významně vyšší výskyt levorukých potomků byl zjištěn ve skupině plně levorukých manželství.

Vědecké objasnění

V roce 2007 publikoval časopis National Geografphic závěry vědecké práce, která vznikla pod vedením Clyde Francks z oddělení genetiky na Oxfordské univerzitě. Ta přinesla objev v podobě genu zodpovědného za vznik levorukosti. „Myslíme si, gen LRRTM1 má vliv na symetrii mozku. LRRTM1 není nezbytný pro levou nestrannost, ale může to být silný faktor.", komentoval tehdy Francks.
Tento gen se podle vědců podílí také na rozvoji schizofrenie a některých specifických vad učení.

Může za to hormon?

Vznik levorukosti je dáván do souvislosti i s působením mužského hormonu testosteronu a to zejména v době nitroděložního vývoje. Levorukost je dána tím, že dominantnější částí mozku je pravá hemisféra (u praváků je dominantnější levá hemisféra) a právě testosten je podle odborníků tím, co činí pravou hemisféru dominantnější. To by vysvětlovalo i to, proč jsou levorukými častěji muži, než ženy.

 

Mezi slavné leváky patří například 

  • I.P. Pavlov
  • J.W.Goethe
  • Leonardo da Vinci
  • Marylin Monroe
  • Martina Navrátilová
  • Napolen
  • Petra Kvitová

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek