_Co miminko slyší před svým narozením?

Co miminko slyší před svým narozením?
Datum publikace: 02.11.2015

„To, že chrápající pes probudí narozené dítě, mi přijde normální, ale to, že dítě začne víc kopat, když pes začne chrápat teď, když mám termín porodu až za dva měsíce, mi přijde divné.“ Popisuje maminka na sociální síti a na důkaz přidává video, kde je jasně vidět pohyby miminka poté, co pes, který má položenou hlavu na břiše ženy, začne chrápat. To je jen jeden z mnoha příspěvků nastávajících maminek na téma – co může slyšet.Další maminka popisuje třeba to, proč nosí na krku celé těhotenství zvoneček, který zvoní při každém jejím kroku. „Dělaly to tak už ženy indiánských kmenů, jen měly jiné zvonečky. Pokud dítě po narození začne plakat a být neklidné, tak se po zazvonění zvonečku samo zklidní. Cinkání mu totiž připomene chvíle bezpečí, když bylo ještě v mámině bříšku.“ Vysvětluje svoje počínání další z diskutujících.Jak to tedy je?Může plod v době před narozením skutečně něco slyšet?

 

Na dané téma ve světě proběhla celá řada studií, ale pojďme vše vzít popořadě.

Za jakých okolností můžeme vnímat zvuky

Sluch je jeden z pěti smyslů, kterými nás příroda obdařila. K tomu, abychom něco slyšeli, potřebujeme mít vyvinuté nejen ucho (vnější, střední a vnitřní), ale i buňky v mozkovém centru. Pokud jedna z těchto částí sluchové soustavy není vyvinuta, či je přerušen spoj mezi těmito drahami, tak neslyšíme.
„K vývoji ucha dochází mezi 15. -20. týdnem nitroděložního vývoje, v té samé době probíhají i velké změny v mozkových buňkách. Plod mezi 18. - 20. týdnem nitroděložního vývoje tak splňuje podmínky toho, aby mohl zvuky vnímat,“ popisuje profesor MUDr. Pavel Calda, CSc. Z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Co plod může slyšet?

První zvuk, který miminko vnímá je tlukot srdce matky a matčin hlas. Poté začíná vnímat i zvuky přicházející zvenčí. „Na toto téma byla provedena celá řada studií. Studie z roku 1994 například popisuje pokus, během kterého byl těhotným ženám v 19. až 35. týdnu těhotenství na břicho položen reproduktor, ze kterého byly vysílány zvuky o frekvencích 100 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz,a 3000 Hz. Za rekce na zvukový podnět přitom byly považovány pohyby plodu. Studie popisuje, že plod reagoval nejprve při 500 Hz, přičemž první reakce byla pozorována v 19. týdnu nitroděložního vývoje,“ popisuje Pavel Calda. Jen pro úplnost, dospělý člověk je schopen vnímat zvuky v rozsahu 16 – 20 000 hertzů.
Tak, jak se plod v nitroděložním období vyvíjí, dochází i k rozvoji jeho sluchových funkcí.
„V 27. týdnu gestačního stáří 96% plodů reagovalo na 250 Hz a 500 Hz. Schopnost reagovat na 1000 Hz a 3000 Hz byla pozorována u všech plodů od 33. do 35. týdnů gestačního věku,“ doplňuje Calda.
Z těchto závěrů se dá usuzovat, že miminko „něco“ slyší už v době před narozením.

Hlas matky i hudba

Přestože to, co slyší dítě před narozením, není možné dokázat přímo, a vědecké studie pracují jen s nepřímými důkazy a odvozením, je jasné, že plod na zvuky reaguje. Řada maminek toto vnímá intuitivně a s miminkem si od prvních týdnů těhotenství povídá, pouští mu hudbu a podobně. „Plod samozřejmě nemůže vnímat obsah slov, ale je jasné že to, že si žena s ještě nenarozeným dítětem povídá, napomáhá k vytvoření citových vazeb. Ve světě se pořádají speciální akce zaměřené na rozvoj vnímání zvuku a audiální komunikace mezi těhotnou ženou a plodem, a všechny tyto aktivity se setkávají s pozitivní odezvou, neboť prohlubují pocit mateřství a spřízněnosti mezi matkou a jejím ještě nenarozeným dítětem,“ popisuje lékař.
Působení nadměrného zvuku v době nitroděložního vývoje ale samozřejmě může mít i negativní dopad. Existují kauzuistiky pacientů trpících úzkostmi, strachem a poruchami nálad, ve kterých se tyto stavy psychologové snaží objasnit pomocí hypnózy. V některých případech se ukáže, že za strachy stojí extrémní hluk opakovaně působící v době prenatálního období.

Jak dítě slyší v době po narození?

Sluch je jedním z prvních smyslů, který dítěti umožní komunikaci s okolím, zejména s matkou. „Dítě zná hlas své matky z doby před narozením. Matčin hlas je tak tím, na co pozitivně reaguje i po narození, co jej zklidní a posiluje jeho pouto k matce,“ popisuje Calda.
Matky by na své novorozené děti měly mluvit klidným tichým hlasem. Fajn je, když maminky svým dětem zpívají nebo jim říkají rytmické básničky.
Naopak dobré je se u novorozenců vyhnout lekavým zvukům typu bouchání dveří a extrémně hlasitým zvukům, které v nich mohou budit strach.

 

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek