_První dny života a okolí

Datum publikace: 25.04.2012

Porod je pro dítě naprosto zlomovým momentem. Je důležité, aby proběhl šetrně a nenásilně, protože tak zmírníme počáteční „šok“ z příchodu na svět.

Novorozenecké období (od narození do 28.dne života)  

Je-li u porodu přítomen otec dítěte, vede tento zážitek k vytvoření bližšího vztahu k dítěti. Dítě hned od začátku vnímá mnoho podnětů a dokáže se zapojit do sociální interakce. Jeho tendence komunikovat vzroste, pokud je z horizontální polohy nakloněno do polohy šikmé. Novorozenci reagují lépe na vyšší ženský než na hluboký mužský hlas. Již od raného věku je důležité na dítě mluvit a snažit se o upoutání jeho pozornosti jednoduchou hrou. Některé děti tohoto věku již dokážou napodobit jednoduché zvuky a mimické výrazy obličeje, například otevření úst, vyplazení jazyka, otevření a zavření očí.

Důležitá přítomnost matky 

V životě takto malého dítěte je nadmíru důležitá matka, či jiná pečující osoba. Matčin obličej si dítě během několika dnů zapamatuje. Nasadí-li si například matka při kojení masku, dítě má pocit, že je něco v nepořádku a méně saje. Vztah s matkou se začíná vyvíjet hned od počátku. Matka nosí dlouhé měsíce své dítě ve vlastním těle. Po porodu bývá typickým prvním kontaktem položení dítěte na matčinu hruď. I v domácím prostředí mají děti rády leh na nahém břiše svých rodičů. Prohlubuje se tak jejich vzájemný vztah. Matka bývá v tomto věku pro dítě osobou nejbližší, je však vhodné, aby se na péči podílel i otec a případně další členové domácnosti. Jedná-li se o starší sourozence dítěte, mohou považovat péči o miminko jako odměnu či známku svěřené zodpovědnosti (pohlídání kočárku před obchodem, omytí děťátka ve vaničce, …).

Hodně barevný svět 

Pokud chceme dítě zaujmout nějakou hračkou, volme předměty s ostrými barevnými kontrasty. Nejlépe upoutá pozornost miminka napodobenina lidského obličeje (např. panáček s výraznýma očima, ústy a nosem). U novorozenců je však do značné míry omezeno jejich zorné pole. Předmětům vzdálenějším než 1 metr a statickým podnětům nevěnují téměř žádnou pozornost. Avšak podněty blízké a pohyblivé upoutají často pozornost natolik, že se dítě za nimi otáčí očima, někdy i trochu nakloní hlavu. V bdělém stavu si novorozenec aktivně prohlíží své okolí, brzy se ale vyčerpá a následuje odpočinek. Je však vhodné říci, že více než hračka upoutá dětskou pozornost „živý“ materiál. Vložíme-li kupříkladu dítěti do dlaně vlastní prst a poté klacík o stejných rozměrech, v případě prstu bude úchop dítěte silnější.
V případě předčasně narozených dětí může být celkový vývoj v tomto věku opožděn. Nedonošené děti se jeví jako labilnější, dráždivější a méně reaktivní na smyslové i sociální podněty. Přestože prostředí inkubátoru se značně liší od ženské dělohy, moderní doba umožňuje tyto rozdíly minimalizovat. Předčasné narození dítěte bývá náročnou situací i pro rodiče, kteří na narození nebyli ještě plně připraveni. Prožívají strach o dítě a současně i pocity bezmoci, protože se o své dítě nemohou začít samostatně starat. Ideální je, pokud rodiče mohou být se svým předčasně narozeným dítětem v kontaktu a zároveň mají i prostor pro vlastní odpočinek. Neméně důležitá je i podpora širší rodiny či přátel, případně péče psychologa, který mnohdy pomůže toto dočasné náročné období překonat.

Text vznikl ve spolupráci se specialitkami v oboru dětská psychologie PhDr. Ivanou Kubešovou a Lenkou Kubešovou.

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek