_Co dělat, při podezření na otravu?

Pořídili jste si domů záslepky elektrických zásuvek, chrániče ostrých rohů nábytku, zábranu na schody i pojistky proti otevření dveří, oken a balkonů. Máte tedy pocit, že jste pro ochranu svého dítěte udělali téměř vše, co je možné. Děti jsou však velmi zvídavé, neustále poznávají okolní svět a k důkladnému prozkoumávání všeho, co jim přijde do cesty, patří často ochutnávání. A právě při takovém poznávání světa mohou dětem hrozit otravy.

Datum publikace: 31.12.2011

Příčinou bývají zdánlivě neškodné věci, které se v domácnosti běžně vyskytují či používají: pokojové rostliny, čisticí prostředky, kosmetika, léky, houby nebo dokonce školní pomůcky.
Co dělat, když dítě sní právě list některé pokojové rostliny nebo ochutná některý z čisticích prostředků? Rozhodně zachovejte chladnou hlavu a jednejte rychle. 

Toxikologické informační středisko (http://www.tis-cz.cz/) v nepřetržitém provozu

poskytuje prostřednictvím telefonických linek konzultace o vzniklých akutních otravách, o postupech první pomoci a o následné léčbě. Informace na nonstop telefonních linkách poskytují lékaři – odborníci z oblasti toxikologie jak laikům, tak také ošetřujícím lékařům, kteří vzniklou situaci musí řešit.

Telefonní číslo 224 919 293 nebo 224 915 402 si určitě nezapomeňte uložit na viditelné místo, nikdy nevíte, kdy se bude hodit.

 

Pokojové rostliny

Pokojové květiny patří k velkým lákadlům. Jako rodiče byste měli znát všechny, které pěstujete a ověřit si, zda nejsou jedovaté. Mezi nejčastější jedovaté pokojové rostliny patří například dieffenbachie nebo pryšcovité rostliny. Pokud už vám přeci jen rostou v květináčích, určitě je nenechávejte v dosahu dětí.

Co ale dělat, když dítě rostlinu sní? 

Vyndejte dítěti zbytky květin z pusy a ústa důkladně vypláchněte vodou. Pokuste se zjistit, jakou rostlinu snědlo. Poté ihned kontaktujte lékaře nebo toxikologické informační středisko. Pokud lékař doporučí, dejte dítěti několik tablet živočišného uhlí.

Léky

Při užívání léků, jak svých, tak dětských, byste měli dbát zvýšené opatrnosti. Za otravu dítěte léky totiž často mohou sami rodiče. Stává se totiž, že nedodrží dávkování, léky zamění nebo dokonce podají dítěti místo sirupu éterický olej. Abychom dítěti zpříjemnili užívání léků, máme o nich tendenci mluvit jako o bonbónech. Tím však riskujeme, že si dítě léky vezme samo bez našeho vědomí, nejsou-li pečlivě uschované mimo jejich dosah.

Jak pomoci pokud hrozí předávkování

Pokud dítě spolyká nějaké léky, zjistěte jejich přesný název. Zavolejte lékaři nebo kontaktujte toxikologické informační středisko. Rozhodně bez porady s lékařem nevyvolávejte zvracení, tím můžete dítěti způsobit ještě větší poškození organismu. Pokud to lékař doporučí nebo nemůžete-li neprodleně získat odbornou radu, můžete dítěti podat živočišné uhlí.

Čisticí a jiné domácí prostředky

Čisticí prostředky bývají v barevných obalech a lahvích, které děti lákají. Proto pokud máte možnost, kupujte výhradně ty s bezpečnostním uzávěrem. Čističe nepřelévejte do neoriginálních neoznačených lahví, ty se mohou snadno splést s nápojem. Domácí prostředky, ať už se jedná o čističe, aviváže, odstraňovače skvrn a další, mohou výrazně podráždit sliznici a kůži a způsobit podráždění nebo poleptání zažívacího traktu.

Jak postupovat pokud dítě ochutná čistící prostředek

 Opět platí, že bez porady s lékařem nesmíte začít vyvolávat zvracení. Dítěti vypláchněte ústa. Pokud má žízeň, podejte mu vlažný čaj nebo vodu. Zjistěte, o jaký se jednalo přípravek, opatřete si jeho obal nebo etiketu s přesným názvem a složením. Zavolejte lékaři nebo toxikologické informační středisko.

Jedovaté houby

I přesto, že se snažíme sbírat jen houby, které 100% známe, můžeme se otrávit. Otravu totiž nezpůsobují jen houby jedovaté, ale také jedlé houby, které zůstaly nevhodně uskladněné.

Co udělat pokud je podezření na otravu 

Pokuste se zjistit název houby, kterou dítko snědlo. Zajistěte zbytky jídla z hub, důležité jsou i zvratky nebo průjmová stolice. Poté podejte dítěti tablety živočišného uhlí a kontaktujte lékaře. 

 

Co platí vždy?

Pokud i přes vaše veškeré snahy dítě pozře něco, co by mu mohlo ublížit, snažte se nepropadnout panice. Nikdy násilně nevyvolávejte zvracení. Důležité je vždy zjistit, co přesně dítko snědlo, vypláchnout mu ústa a vyhledat odbornou pomoc. Při telefonátu musíte vždy nahlásit tyto informace:

1. Komu se nehoda stala: dítě, dospělý. Pokud možno udejte celé jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.
2. Kolik je postiženému let, jeho hmotnost (pokud ji nemáte v hlavě, zkuste to odhadnout) a trpí-li nějakou akutní nebo chronickou nemocí.
3. Jaká látka je příčinou otravy? Lék, rostlina, chemikálie, komerční přípravek atd.? U léků nezapomeňte udat, zda se jedná o lék, který postižený užívá nebo o cizí lék. U komerčních přípravků se snažte získat co nejvíce informací z etikety, nebo alespoň vědět, k čemu se látka používá.
4. Kolik toho postižený snědl? Množství, které ubylo, se pokuste co nejvíce upřesnit.
5. Kdy se nehoda stala?
6. Jakým způsobem se stala? Požití látky, polití se, vdechnutí, kousnutí apod.
7. V jakém stavu je postižený? Má nějaké zdravotní potíže?
8. Jaká opatření byla doposud provedena? Dali jste dítěti živočišné uhlí nebo nějaký jiný přípravek?
9. Kdo a odkud volá: Uveďte své jméno, město a telefonní číslo. Tyto informace jsou důležité pro zpětnou vazbu v případě potřeby.

(Zdroj: VZP)

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek