_Co dělat, když spánek dítěte ruší chrápání

Co dělat, když spánek dítěte ruší chrápání
Datum publikace: 16.10.2012

Chrápání postihuje každé desáté dítě nejčastěji ve věku 4-6 let. Ve většině případů nejde o nikterak závažný zdravotní problém, jsou však případy, kdy je namístě konzultace s lékařem.

Nejčastější příčinou chrápání u dětí jsou zvětšená nosní či krční mandle, na vině ale může být i úzké, vysoké patro dutiny ústní nebo ochablé svaly partií horních cest dýchacích, které mají nižší napětí a neudrží cesty otevřené. Všechny jmenované potíže mají jedno společné: vytvářejí překážku v průchodu vzduchu dýchacími cestami. „Na závažnost chrápání u dětí jsou dva různé pohledy. Jeden z nich říká, že pokud během chrápání nedochází k zástavě dechu tzv. apnoe, tak že nejde o zdravotní problém, ale o problém spíše společenský. Druhý názor poukazuje na to, že i chrápání bez apnoe může v některých případech souviset s rozvojem zdravotních potíží,“ vysvětluje neuroložka MUDr. Iva Příhodová, Ph.D ze spánkové laboratoře Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Apnoe - zhoršuje spánek i školní prospěch

U některých dětí (ale i dospělých) může chrápání doprovázet krátká zástava dechu, tzv. spánková apnoe. Pokud se uvádí, že chrápání doprovází spánek u 10-12 procent dětské populace, tak spánková apnoe se vyskytuje u 2-3 procent dětí. „Spánková apnoe se projevuje náhlou zástavou dechu, po kterém přichází krátké probuzení do bdělosti, během nějž dochází k výraznému nadechnutí. Tato probuzení trvají do patnácti vteřin, člověk si je nepamatuje a dál po nich usíná,“ vysvětluje MUDr. Iva Příhodová.
Spánková apnoe je rizikovým faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních chorob, je příčinou zvýšené únavy až ospalosti (souvisí s krátkým probuzením, které apnoe doprovází), nepozornosti a dalších potíží, které pramení se snížení kvality spánku.
Při apnoe během spánku dochází ke zhoršení okysličení organismu (včetně mozku) spícího. To má za následek zvýšenou únavu, snížení pozornosti, podrážděnost i zhoršení školních výsledků u dětí.

Co dělat při podezření na apnoe

Pokud si rodiče všimnou toho, že jejich dítě má během spánku potíže s dýcháním projevující se zástavou dechu, výrazným nadechnutím, které může být spojeno se zvýšenou hybností a pootevřením očí dítěte, je vhodné o tom informovat dětského lékaře. Ten by měl dítě odeslat na vyšetření ORL k posouzení velikosti mandlí. Součástí vyšetření by mělo být monitorování spánku dítěte, ideálně ve spánkové laboratoři nebo alespoň monitorování okysličení během noci. Pomoci může také videonahrávka spánku dítěte pořízená rodiči. Pokud vyšetření potvrdí syndrom spánkové apnoe, měla by přijít na řadu léčba, která nejčastěji spočívá v odstranění mandlí dítěte. 

Příčiny chrápání a spánkové apnoe u dětí:

 • Velká nosní mandle
 • Velké krční mandle
 • Vysoké a úzké patro dutiny ústní
 • Ochablé svaly horních dýchacích cest
 • Nervosvalová onemocnění například svalová dystrofie
 • Genetické symptomy –například Downův syndrom, achondroplazie aj.
 • Alergie (alergie projevující se respiračními potížemi,chronickou rýmou) aj.

 

Co je syndrom spánkové apnoe

Spánková apnoe je zástava dechu během spánku, jejíž příčinou je uzavření dýchacích cest překážkou, například ochabnutím dýchacích svalů, které způsobí, že se spící nemůže plynule nadechnout. V tomto případě se mluví o obstrukční spánkové apnoe (u novorozenců může jít o centrální apnoe, která má jiné příčiny).
Za významné jsou považovány apnoe, které trvají u dospělých a školních dětí více než 10 vteřin, pokud se apnoe u dětí vyskytuje více než pětkrát za hodinu, je indikací k léčbě.
Kratší apnoe většinou nemají význam, nepůsobí pokles kyslíku a probouzení. 

S čím ještě může spánková apnoe souviset

 • spánková apnoe může být doprovázena zvýšeným pocením
 • se změnami polohy během spánku, kde dítě zaklání hlavu ve snaze o uvolnění dýchacích cest
 • bývá doprovázena nočními děsy
 • u dětí se spánkovou apnoe bývá časté noční pomočování
 • při spánkové apnoe dochází během noci k poklesu saturace kyslíkem, s tím souvisí vznik chronické hypoxie mozku (chronicky nízké okysličení), které může způsobit řadu potíží například neklid, poruchy soustředění, poruchy učení apod.

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek