_Císařský řez na přání, ...aneb selhání předporodní přípravy

Císařský řez na přání, ...aneb selhání předporodní přípravy
Datum publikace: 10.10.2017

V České republice je v současné době 94 porodnických zařízení, z toho 13 specializovaných na intermediální péči (zejména pro předčasné porody po 32. týdnu těhotenství) a 12 perinatologických center (v nich se řeší nezávažnější těhotenské patologie, zejména předčasné porody před 32. týdnem). V roce 2016 se v Česku narodilo 105 tisíc dětí. Perinatální mortalita činila v loňském roce 5,01 ‰.

Pravděpodobnost, že v České republice žena zemře v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím je 1: 9 000.  Císařských řezů bylo 24,9 %, což znamená, že jejich počet poklesl a jsme pod průměrem zemí EU (medián činí 25,2 %). Tento pokles byl většinově českými odborníky velmi pozitivně přijat. "V poslední době se objevil kontroverzní názor (velmi ojedinělý, respektive jednoho pracoviště), a to, že by mělo existovat právo ženy, aby si vyžádala na přání císařský řez.

Ženy si nejčastěji přejí vyhnout se přirozenému, vaginálním porodu, protože se bojí porodních bolestí. Zmíněný názor, že je třeba ženám vyhovět, nebo dokonce je nabádat k císařskému řezu je opřen o riziko poranění pánevního dna rodičky průchodem plodu porodnímu cestami. Tyto komplikace sice hrozí, ale zejména u starších žen, a to ještě ne u všech", komentuje prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Neinvazivní diagnostika (NIPT) chromozomálních poruch plodu – PRO a PROTI

Tělo těhotné je na bolest dobře připravené. Žena jen potřebuje dostatek informací

Právě proto, že poměrně častým problémem těhotných žen je strach z porodních bolestí, je třeba jim vysvětlit, že bolest je základní vlastnost vaginálního porodu. Dnes víme proč bolest u porodu nastává. Také je známo, že tělo těhotné je na bolest fyziologicky připraveno (žena má vyšší práh bolesti než před otěhotněním). Je proto velká naděje, že bolest zvládne žena sama. Pokud nebude zátěž zvládat, mohou jí být poskytnuty prostředky na tlumení bolesti. Tyto prostředky a metody pro tlumení porodních bolestí jsou dnes zcela bezpečné.

Naprosto nezastupitelná role v uklidnění těhotných žen spočívá na bedrech porodních asistentek v kurzech předporodní přípravy. Na žádost České společnosti porodních asistentek tým lékařů a porodních asistentek z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (porodnice „U Apolináře“) připravil unikátní program pro porodní asistentky z celé České republiky „Jak naučit učit“. „Pomocí dnešních informačních technologií je možné, aby porodní asistentky, které tento program absolvují, získaly dovednosti jak těhotné přesně a objektivně informovat.

Zásadní role novorozeneckého mikrobiomu při vzniku řady nemocí

Císařský řez může být nenahraditelným, život a zdraví zachraňujícím výkonem, tam kde je akutně ohrožen plod či matka, nebo v případech kde vaginální porod představuje příliš vysoké riziko. Porod volitelným (elektivním) císařským řezem je ovšem ve srovnání s běžným vaginálním porodem spojen s rizikem vyšší nemocnosti takto porozených dětí. Z krátkodobého hlediska představují problém poruchy poporodní adaptace novorozenců porozených císařskými řezy, jako významná se ovšem ukazují i dlouhodobá zdravotní rizika. „Již dlouho jsou publikována epidemiologická data o vztahu mezi porodem dítěte císařským řezem a následným rozvojem obezity, astmatu, diabetu I. typu a neurovývojových poruch, mezi které se řadí i poruchy autistického spektra,“ upozorňuje MUDr. Jan Smíšek, neonatolog a pediatr z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Rozvoj těchto chorob v dětství může podporovat rozvoj dalších, takzvaných nepřenosných (civilizačních) chorob v dospělosti a celoživotně narušovat zdraví jednotlivce. V nových výzkumech se ukazuje, že jedním z důvodů, který stojí v pozadí těchto problémů, je narušení vývoje novorozeneckého mikrobiomu, tedy souboru mikroorganismů, které za fyziologických okolností při vaginálním porodu a bezprostředně po něm kolonizují zažívací trakt a kůži novorozence. Přirozený rozvoj pestrého mikrobiomu hraje významnou úlohu v celé řadě fyziologických procesů souvisejících zejména se zdravým rozvojem imunitního systému. Narušení vývoje mikrobiomu může vést k narušení zásadních regulačních procesů organismu a tím podpořit vznik celé řady chorob. Tyto skutečnosti by si měly uvědomovat zejména rodičky, které se rozhodují o provedení císařského řezu bez jasné zdravotní indikace.


 

Národní studie Kojení v ČR a jeho vliv na zdraví dítěte 2016

Česká společnost porodních asistentek v loňském roce zpracovala rozsáhlou studii (zúčastnilo se jí 2 300 respondentek ze všech krajů a ze všech porodnických zařízení v ČR) pod názvem Národní studie kojení a jeho vliv na zdravotní stav dítěte 2016. O výsledcích referovala Mgr. Markéta Školoudová, staniční sestra Centra fetální medicíny z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Dle aktuálních doporučení Světové zdravotnické organizace představuje kojení ideální výživu pro kojence do věku 6 měsíců. Hlavním cílem naší dotazníkové studie bylo zjistit „propojenost“ jednotlivých věkových obdobích (0., 3., 6., 12. měsíc) u dětí s ukončeným prvním rokem věku v České republice. Jak je z výsledků studie patrné, podpora kojení a míra „propojenosti“ současné české dětské populace je na velice dobré úrovni a výsledky jsou více než pozitivní. Níže uvedený graf popisuje míru „propojenosti“ ve výše uvedených měsících českých dětí v porovnání s Velkou Británií, která je určitou menšinovou skupinou směřující k alternativním postojům zejména v oblasti porodnictví, je v ČR preferována a udává se jako vzor v poskytovaní zdravotní péče v oblasti těhotenství, porodu a péče o dítěte. Je zřejmé, že dle této statistiky jsme právě my, kteří máme být udáváni jako vzor.

Zdroj: Tisková konference na téma Císařský řez na přání a Kojení v České republice ve světle nových informací, VFN Praha, AMI communicationsProfesor Pavel Calda pracuje na 1. lékařské fakultě a v porodnici u Apolináře. Má za sebou několik tisíc odvedených porodů, pečuje o těhotné a zabývá se ultrazvukovou diagnostikou, jak v těhotenství, tak gynekologii. Je autorem několika knih z oboru porodnictví a gynekologie, publikuje v zahraničí i doma. Kompletní informace o jeho aktivitách jsou na webu www.gynekologporodnik.cz

 

 

 

 


_ Zde klikněte pro zobrazení a přidávání dotazů
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek