_Zabránění početí pomocí tepla? Nic nového…

Zabránění početí pomocí tepla? Nic nového…
Datum publikace: 05.02.2012

Snaha o regulaci početí jak na straně ženy, tak na straně muže, je stará jako lidstvo samo. Některé pokusy o zabránění početí jsou z dnešního pohledu úsměvné, jiné mají základ, který je účinný i z pohledu současné lékařské vědy. Do této skupiny patří i regulace plodnosti muže pomocí tepla.

Negativní účinek na mužskou plodnost popisuje ve svých spisech již Hippokrates v pátém století před naším letopočtem. Od té doby jsou pokusy s účinky tepla na mužskou plodnost v popředí mnoha badatelů a vědců.
Značnou část svého života věnovala zkoumání účinků tepla na množství spermií v ejakulátu a schopnost muže zplodit potomky dr. M. Voegeli, která experimentovala s vlhkým teplem. Voegeli využívala účinků opakované sedavé koupele o teplotě 46,7°C po dobu 45 minut v období tří týdnů. Podle jejích závěrů takto získaná sterilita byla účinná po dobu šesti měsíců. Voegeli připouštěla i nižší teploty lázně a zkrácení doby sedavé lázně, ovšem úměrně s touto úpravou pak docházelo ke snížení získaného kontracepčního efektu.
Účinků vlhkého tepla se následně věnovalo více vědců, někteří z nich se zabývali i možností jiné aplikace vlhkého tepla, například pomocí zábalů.
Přestože účinky tepla na vznik sterility u muže bylo v průběhu historie zaměřeno mnoho vědeckých studií, dodnes spolehlivě prokázán tento antikoncepční efekt nebyl. Na přesné závěry prací zabývajících se tímto vztahem, případně zavedení metody do praxe, je nutné ještě čekat.

A co spodní prádlo?

Ze závěrů Dr. Voegei vycházeli v šedesátých letech i John Rock a Darek Robinson z Harvardské university ve své studii zaměřené na vliv tepelné izolace mužským spodním prádlem na tvorbu spermií. Této problematice se následně věnovaly celé týmy odborníků, kteří zkoumali vliv působení materiálu a střihu pánských slipů na množství a kvalitu spermatu. Žádná z těchto prací však nepotvrdila, že by nošení slipů, které varlata přitisknou k tělu, mělo u mužů způsobit neplodnost.
Mnoho času bylo věnováno i účinkům polyesteru, který měl kvalitu a množství spermií ovlivňovat svou schopností vytvářet statickou elektřinu (kterou například bavlna, či směsi bavlny nevytvářejí) „Zjistili jsme mírné zvýšení teploty varlat u části sledovaných mužů, efekt elektrostatického potenciálu však nebyl potvrzen. Konečný výsledek naší práce neukazuje na významné ovlivnění kvality spermatu,“ popisoval ve své práci Dr. Christian Wang  z Kalifornské univerzity v roce 1997.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek