_Vyšetření pomocí ultrazvuku

Vyšetření pomocí ultrazvuku
Datum publikace: 25.05.2011

Mezi všemi zobrazovacími metodami má ultrazvuk (UZ) v gynekologii výsadní postavení. Jde o metodu, která využívá zvukových vln o vysoké frekvenci (řádově MHz). Vlny jsou vysílány  sondou přiloženou na tělo pacientky, prostupují tkání a od orgánů v těle se odrážejí různou měrou. Odražené vlny sonda přijímá a na základě množství přijatých vln je vytvářen na monitoru obraz. Zobrazení je možné dvourozměrně i trojrozměrně. Pro diagnostické účely má zásadní význam zobrazení dvojrozměrné a jeho kvalita.

K čemu slouží ultrazvuk

Ultrazvukové vyšetření slouží k přehlédnutí vnitřních pohlavních orgánů a ev. dalších struktur v malé pánvi, zhodnotit jejich tvar, určit velikost, vzájemné vztahy. Diagnostikujeme tak počínající těhotenství, děložní myomy, cysty  a jiné tumory, zánětlivá ložiska v oblasti děložních přívěsků, výpotek popř. krev v dutině břišní aj.

Jak se vyšetření provádí?

Podle tvaru a způsobu vysílání zvuku se rozlišuje celá řada sond. V gynekologii používáme především  transabdominální (TAS) a transvaginální (TVS) sondy. Při  vyšetření transabdominální sondou leží pacientka na zádech, na podbřišek se nanese gel, zajišťující kontakt sondy a těla pacientky, a přejíždí se sondou nad vyšetřovanou oblastí. Vyšetření je tedy prováděno přes (přes, skrz = trans) stěnu břišní (břicho = abdomen), tj. transabdominálně. Vyšetření je proto značně ztíženo u obézních pacientek. Dnes se již nevyžaduje, aby měla žena naplněný močový měchýř (umožnuje lepší přehlednost při vyšetření přes břišní stěnu). Tam, kde se v gynekologii dříve vyšetřovalo "přes břicho"  používají se dnes téměř výhradně vaginální sondy. Výsadní postavení zůstalo vyšetření přes břišní stěnu v porodnictví, ale také u vyšetřování útvarů v břiše, které jsou větších rozměrů, které již nejsou v dosahu vaginální sondy.

Při  vyšetření transvaginálním (trans = skrz, přes, vagina = pochva, tj. transvaginální = prováděný přes pochvu) leží pacientka v gynekologické vyšetřovací poloze, tj. na zádech s pokrčenýma, mírně roztaženýma nohama, a s podloženou pánví. Do pochvy je zasunuta sonda, které se tak dostává do blízkého kontaktu s vnitřními pohlavními orgány ženy. Odpadá tu stínění břišní stěnou, a proto je transvaginální vyšetření přesnější. Nevýhodou je malý dosah transvaginálních sond, tzn. že umožňují přehlédnout jen cca 13 cm od sondy.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek