_Vši svědění hlavy prozradit nemusí

Vši svědění hlavy prozradit nemusí
Datum publikace: 02.04.2012

Vši jsou strašákem mnoha rodičů dětí školou povinných. A to jak v době školního roku, tak v období prázdnin.  Podle odborníků, je nákaza vší za chřipkovým onemocněním druhou nejčastější nákazou dětí.Redakci ABC těhotenství na otázky týkající se přenosu a hubení parazita odpovídala MUDr. Eliška Pojezná z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Jaký je v současné době výskyt vší?

Různí autoři udávají celosvětový nárůst výskytu pedikulosy (nákaza vší dětskou- pozn. redakce). Toto tvrzení je podpořeno i zvyšujícím se prodejem insekticidů. Výskyt v evropských zemích je mezi 0,9 - 20%. Toto široké rozpětí může být zapříčiněno různě standardizovanými studiemi a průzkumem v různých zemích.
Nicméně spolehlivá, přesná a dlouhodobá data mapující situaci v České republice, Evropě či USA neexistují.

Existuje riziková skupina, která by byla výskytem vší více ohrožena?

Rizikovou skupiny představují především větší kolektivy dětí. Nelze říci, že sociálně silnější rodiny jsou méně rizikové než ty sociálně slabší. Veš si nevybírá a může se nakazit dítě z tzv. dobré rodiny, včetně babičky a dědečka.
Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti školního věku mezi 7. - 8. rokem a 10 - 14ti lety. Dívky jsou čtyřikrát častěji postiženy než chlapci.
Pokud se týká samotných vší, je zajímavé, že preferují více vlasy umyté než mastné. Vši jsou na hladkém lesklém povrchu mastného vlasu bezmocné.

Co by rodiče mělo varovat? Jaké jsou nejčastější projevy výskytu vší?

Nejnápadnějším projevem je intenzívní škrábání hlavy, které přichází jako reakce na svědění pokožky hlavy. Problém je ale v tom, že k tomu nemusí dojít hned a u každého. Polovina postižených vůbec netuší, že má vši. Svědění ve kštici u 4 z 5ti postižných chybí.
Podle údajů diagnózu přítomnosti živých vší či hnid nejčastěji odhalí rodiče – v 95 %, ve 3%  se na výskyt vší přijde ve škole či jiném dětském zařízení, v 1,5 %  vši odhalí kadeřník, a pouze v 0,5% pediatr.

Proč při výskytu vší dochází ke svědění pokožky, co jej způsobuje?

Vši patří mezi hmyz sající krev. Pokud se vyskytne ve vlasech a začne se živit krví, dochází během k sání k tomu, že do střední vrstvy pokožky – do koria - pronikají sliny a antikoagulační látky, které zabraňují srážení krve během sání a jež má veš obsaženy ve svých slinách. Přítomnost těchto látek následně vyvolá svědění, na které člověk reaguje škrábáním se. To může být tak intenzívní, že si člověk poruší pokožku.
Následně se mohou objevit ve kštici papuly, krusty, mokvání, exkoriace, lymfadenopatie či sekundární impetiginizace, nejčastějšími bakteriemi jsou streptokokus a stafylokokus.
Déletrvající pediculosa (zavšivení-pozn. redakce) může vést k psychosociálnímu stresu nebo nespavosti.

Jak je možné se vší, pokud dojde k nákaze, zbavit?

Terapie spočívá v likvidaci parazita a hnid z hlavy a předmětů denní potřeby a v zavedení hygienických opatřeních podobných jako jsou doporučována u scabies (nákaze svrabem – pozn. red.).
To znamená likvidace a důsledné ošetření hřebenů, vlasových sponek a gumiček, oblečení, zejména pokrývek hlavy a kapucí, ložního prádla, spacích pytlů, ochranných přileb apod.
Na našem trhu jsou k dostání lokální přípravky volně prodejné jak na přírodní bázi, tak s chemickými účinnými látkami.
Mechanicky odstraňujeme hnidy z vlasů hustým hřebínkem tzv. všiváčkem. 

Mezi rodiči často kolují informace o tom, že přípravky určené k hubení vší jsou neúčinné, že si proti nim vši vybudovaly rezistenci. Je tomu tak?

Ano je tomu tak. Mnoho přípravků je díky nesprávnému užívání nyní rezistentních.
 Přípravky nové generace obsahují látku Dimeticon. Tato látka, na bázi silikonového oleje, proniká přes dýchací otvory vši do dýchacího systému, kdy následně dojde k zadušení parazita. Na tento fyzikální princip je vznik rezistence nepravděpodobný.
U přípravků na chemické bázi ale bohužel rezistence vzniká, a to i zkřížená rezistence u látek Permethrin, d-phenothrin, Deltamethrin a B cypermethrinu. Tato situace je nejspíše zapříčiněna nesprávnou nebo přerušovanou aplikací. Je vyšší v zemích, kde jsou účinné látky volně prodejné.
Procedury nanášení jsou komplikované a zdlouhavé, odborné články a návody obtížně k porozumění. Stále přetrvává riziko volby mezi toxicitou a dostatečnou účinností. Vývoj a nasazení chemických pesticidů proti vším v posledních 30ti letech problém pediculosy nevyřešil.

Je možné nějak předcházet nákaze vší?  Často se říká, že možnou prevencí jsou přípravky s tea tree olejem, jehož aroma vši odrazuje.

Prevence jako taková neexistuje. Pokud by rodiče chtěli zabránit nákaze vší u svého dítěte, bylo by nutné je vyřadit z kolektivu v okamžiku, kdy by došlo k prvnímu prokázání výskytu vší v něm. To jistě ale není optimálním řešením.
Důležité je včas parazita objevit a začít s důkladným a systematickým odvšivováním, včetně všech zmíněných hygienických opatření.
Tee tree olej může částečně pomoci, ale jistě by to neměla být léčebná metoda volby při zavšivení. Nejsou zatím žádná relevantní data a studie o jeho účinnosti v rámci prevence. 

Pediculosis – nákaza vší

Pediculosa představuje po nachlazení druhé nejnakažlivější onemocnění.
Vši jsou krev sající, bezkřídlý šestinohý hmyz, k jehož přenosu dochází přelézáním během úzkého vlasového kontaktu, případně použitím kontaminovaných předmětů. Vši neskáčou, ani nelétají, přenos „na dálku“ tak u nich není možný. Podmínkou k rozmnožování vší je přímý kontakt s hostitelem. Veš mimo hostitele nedokáže dlouho přežívat a velmi brzy hyne (do 24 hodin po jeho opuštění).
Z medicínského hlediska jsou důležité tyto druhy vší:

  • Pediculus humanus capitis - nejčastější typ, který se vyskytuje ve vlasech,
  • Phtirius pubis - veš vyskytující se v oblasti ohanbí, (přenos se děje nejčastěji pohlavním stykem)
  • Pediculus humanus - veš žijící v oděvech. 

Životní cyklus vši dětské

Poté co dojde k přenosu vši (samičky) do hlavy nového hostitele, začne klást svá vajíčka – hnidy. Ty pevně přichytává na vlasy u pokožky hlavy. K upevnění používá speciální bílkovinný sekret, který je odolný vodě i běžně používaných vlasovým šampónům.
Obal hnidu chrání před všemi běžnými fyzikálními vlivy, vajíčku neublíží intenzívní sluneční záření, zima, voda, ani slaná mořská voda.
Zhruba po týdnu se z vajíček začnou líhnout larvy, které se okamžitě začínají živit krví hostitele. Larva se mění v nymfu, ze které se následně vyvine dospělý jedinec. Tento přerod tvá zhruba jeden týden.
Délka života dospělce jsou 3-5 týdnů.
Samička žije 30dní, samec jen 15 dní. Veš se páří jen 1x za život, následkem tohoto páření je až 150 nakladených vajíček.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek