_Těhotné se obávají viru Zika, co o něm víme?

Zika virus se vyskytuje v tropických oblastech, cirkuluje v Africe, Severní a Jižní Americe, v jižní Asii a Západním Pacifiku. Strašákem je však i pro těhotné ženy z Evropy. je třeba se skutečně bát epidemie?

Datum publikace: 04.02.2016
Těhotné se obávají viru Zika, co o něm víme?

 

Zika virus (RNA virus, Flaviviridae, Flavirus) byl poprvé identifikován v roce 1947 u opic v Ugandě.
Následně byl virus identifikován u lidí v roce 1952 v Ugandě a ve Sjednocené republice Tanzánie. Mnoho let byly evidovány pouze sporadické případy onemocnění lidí v Africe a v jižní Asii.
K prvním větším epidemiím došlo v roce 2007 v Mikronésii (Yap) v Pacifiku a v roce 2013 ve Francouzské Polynésii. V roce 2015 je epidemie hlášena z Afriky (Cape Verde) a ze Střední Ameriky, Karibiku a Jižní Ameriky, kde dosáhla úrovně pandemie.

Jak se virus Zika přenáší

K nákaze dochází po pokousání infikovaným komárem Aedes spp., zejména Aedes aegypti, případně Aedes albopictus, hlavně v tropických oblastech. Jedná se o stejný druh komára, který přenáší dengue, chikungunyu a žlutou zimnici.
Výskyt komárů Aedes spp. a dalších je v ČR pravidelně monitorován. Komár druhu A. aegypti nebyl na území ČR dosud zachycen, invazivní druh komára A. albopictus byl zjištěn v roce 2012 u Mikulova, v dalších letech nebyl jeho výskyt potvrzen.

Inkubační doba Zika, a příznaky nákazy

Inkubační doba není dosud známa, ale je pravděpodobně několik dnů.
Zika virus obvykle způsobuje mírné onemocnění; u 80 % nemocných probíhá bezpříznakově, příznaky se objevují několik dní poté, co je člověk pokousán infikovaným komárem.
Onemocnění Zika virem se projevuje mírnou horečkou a vyrážkou, zánětem spojivek, bolestí svalů a kloubů, bolestí hlavy, únavou, příznaky obvykle vymizí za 2 až 7 dní.

Zika se odhalí z krve

Zika virus lze určit pomocí PCR (polymerázové řetězové reakce) a izolací viru ze vzorků krve. Sérologická diagnostika může být obtížná, protože Zika virus může zkříženě reagovat s jinými flaviviry (dengue, West Nile a žlutá zimnice), neexistují žádné ověřené testy pro sérologii.
Léčba onemocnění je pouze asymptomatická, běžnými antipyretiky, případně analgetiky, Je nutné podávat dostatečné množství tekutin, doporučuje se klidový režim. Pokud se příznaky zhorší, lidé by měli vyhledat lékařskou pomoc. V současnosti není k dispozici žádná specifická antivirová terapie ani vakcína. Nejlepší formou prevence onemocnění je ochrana proti bodnutí komárem.

Jak se chránit před nákazou

Komáři a jejich rozmnožování představovat významný rizikový faktor pro infekci virem Zika. Prevence a kontrola onemocnění spočívá hlavně ve snižování rezervoárů komárů prostřednictvím omezení jejich zdrojů tj. likvidace míst rozmnožování - líhnišť komárů a snížení kontaktu mezi komáry a lidmi.
To lze provést pomocí repelentů; je potřeba nosit oblečení (nejlépe světlé barvy), které pokrývá co největší část těla.
K opatřením patří i fyzické bariéry, tj. ochrana dveří a oken sítěmi proti hmyzu a spaní pod moskytiérami.
Je také důležité, aby všechny nádoby, které mohou zadržovat vodu, jako jsou kbelíky, květináče, prázdné kontejnery či staré pneumatiky, misky na vodu pro zvířata, ve kterých může docházet k rozmnožování komárů, byly pravidelně čištěny, vyprazdňovány, případně zakryty.
Zvláštní pozornost a pomoc by měla být věnována osobám, které se nemohou adekvátně bránit samy, jako jsou malé děti, nemocní nebo senioři.
Odborníci doporučují, aby byly prováděny postřiky insekticidy.
Cestující do postižených oblastí by se měli řídit základními preventivními opatřeními, aby se ochránili před bodnutí komárem.

Komplikace nákazy Zika

Vzhledem k tomu, že před rokem 2007 nebyla zaznamenána žádná velká ohniska onemocnění Zika virem, jsou informace o komplikacích spojených s nákazami Zika virem zatím sporadické a často neověřené.
Během první větší epidemie v roce 2013 - 2014 ve Francouzské Polynésii, kdy zároveň probíhala epidemie horečky dengue, se vyskytl neobvyklý nárůst syndromu Guillain-Barré. Retrospektivní vyšetřování v tomto smyslu stále probíhají, včetně potenciální úlohy Zika virů a dalších možných faktorů. Podobná pozorování spojená se zvýšeným výskytem Guillain-Barré syndromu byla i v roce 2015 v souvislosti s epidemií Zika viru v Brazílii.
V roce 2015 zaznamenaly zdravotnické orgány v Brazílii také nárůst počtu dětí narozených s mikrocefalií současně s vypuknutím epidemie Zika viry v severovýchodní Brazílii.
Zdravotní úřady v Brazílii v současné době vyšetřují možnou souvislost mezi nákazou Zika virem u těhotných žen a mikrocefalií u jejich dětí. Zatím jsou vydána doporučení pro ženy, které jsou těhotné nebo plánují otěhotnět, aby dbaly zvýšené opatrnosti a chránily se před bodnutím komáry. Zároveň se doporučuje případná těhotenství odložit.
Podle CDC nahlásily brazilské zdravotní úřady mezi říjnem 2015 a lednem 2016 více než 3500 případů mikrocefalií. V nejhůře postižené oblasti Brazílie je podezření na mikrocefalii přibližně u 1 % novorozenců.

Země s potvrzenými případy importovaných onemocnění Zika virem:

Spojené státy americké - dne 11. ledna 2016, CDC potvrdil jeden případ Zika virové infekce u rezidenta z Texasu, který se vrátil z Latinské Ameriky
Kanada – 9. ledna 2016 potvrdila importované onemocnění u rezidenta (Columbia), který se vrátil ze Salvadoru.
Německo - v prosinci 2015 potvrzeno onemocnění německého státního příslušníka po návratu z Haiti.
Nizozemí - potvrzený případ Zika virové infekce u 60leté osoby, návrat ze Surinamu 29.11.2015 po 3týdenní dovolené, celkem hlášeno 6 importů ze Surinamu.
Finsko - v červnu 2015 evidován jeden potvrzený případ onemocnění u pacienta s horečkou a vyrážkou po návratu z Malediv.
Velká Británie – V období od 1. prosince 2015 do 25. ledna 2016, hlášeno pět importovaných případů Zika viru ve Velké Británii potvrzených PCR. Všechna onemocnění byla importována, spojená s nedávnou cestou do Ameriky - Kolumbie (3 případy), Guyana/Surinam (1 případ) a Mexiko/Venezuela (1 případ). V předchozím období bylo vykazováno pouze jedno importované onemocnění Zika virem, v souvislosti s cestováním na Cookovy ostrovy v roce 2014.
Dánsko - dne 26. ledna 2016 diagnostikováno onemocnění Zika virem u 25letého muže, 18. ledna 2016 se vrátil z 2měsíční cesty po Peru, Ekvádoru, Kolumbii a Mexiku. vzorky krve IgM a IgG pozitivní na Zika virus, ale negativní PCR.

 

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek