_Slovníček souvisejících pojmů

Datum publikace: 23.01.2012

Neorientujete se v odborných výrazech týkajících se diabetu? Malý slovníček základních pojmů je tu pro vás.

Beta buňky – buňky slinivky břišní, jejichž úkolem je výroba životně důležitého hormonu inzulínu.
Diabetes mellitus – odborný název pro cukrovku (taktéž úplavice cukrová).
Diabetes 1. typu – toto onemocnění vzniká tehdy, dojde-li chybou imunitního systému ke zničení buněk slinivky břišní (Langerhansových ostrůvků), které jsou zodpovědné za produkci hormonu inzulinu. Při tomto typu onemocnění organismus nemá schopnost vytvářet inzulín a je odkázán na jeho příjem „zvenčí“. Diabetes I. typu může postihnout i děti.
Diabetes 2. typu – příčinou tohoto typu nemoci je rezistence tělesných tkání k inzulínu a snížená schopnost slinivky produkovat dostatek tohoto životně důležitého hormonu. Nemoc se vyskytuje nejčastěji po 40. roku života (často bývá laiky označována jako stařecká cukrovka).
Edukace – průběh vzdělávání a získávání informací pacienta a jeho příbuzných o charakteru, průběhu, komplikacích a léčby nemoci.
Gestační diabetes – typ diabetu, který je vázán na období těhotenství tzv. těhotenská cukrovka.
Glukometr – přístroj na měření hladiny krevního cukru.
Glukóza  - „krevní cukr“ - druh cukru, který organismus získává štěpením potravy.
Glykosurie – množství cukru v moči.
Glykovaný (též glykosylovaný) hemoglobin – (tzv. „dlouhý cukr") ukazuje průměrnou koncentraci cukru v krvi za posledních 5-7 týdnů.
Hyperglykémie – zvýšený obsah cukru v krvi (nad 6mmol/l).
Hypoglykémie – snížení hladiny cukru v krvi (pod 3,5 mmol/l).
Glykémie - hladina krevního cukru (glukózy) v krvi. Měřeno v milimolech glukózy na litr krve (mmol/l).
Inzulín – hormon slinivky břišní produkovaný beta buňkami Langerhansových ostrůvků. Inzulín je zodpovědný za udržení správné hladiny krevního cukru (glukózy).
Monogenní diabetes – MODY, poměrně vzácný typ diabetu, který se může objevit u dětí i dospělých. Nemoc patří mezi dědičná onemocnění a v rodinách se zpravidla objevuje v každé generaci. Některé typy se mohou léčit tabletami, při jiných je třeba podávat injekce inzulínu.
Slinivka břišní – (pankreas) – žláza s vnitřní sekrecí produkující trávicí enzymy, ale také hormon inzulín.

Text vznikl ve spolupráci s Prof. MUDr. Janem Leblem, CSc. z Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek