_Proč nevynechávat preventivní prohlídky

Proč nevynechávat preventivní prohlídky
Datum publikace: 20.01.2012

Preventivní vyšetření zraku, je součástí běžných preventivních vyšetření v ordinaci u pediatra. Rodiče by tato vyšetření neměli podceňovat a při každém podezření svém, či lékaře by měli vyhledat očního specialistu.

Pro rozvoj zrakových funkcí je zásadní období od narození do čtvrtého až šestého roku života. V průběhu tohoto období dochází k vyzrávání nitroočních tkání, zejména sítnice a k vytváření a upevňování spojů mezi okem a zrakovými centry v mozku. Tato centra jsou podstatná při zpracování a interpretaci získaných vjemů.
Pokud během tohoto období dojde ke vzniku překážky v průběhu zrakové dráhy, dochází k rozvoji tzv. tupozrakosti (amblyopie).
Touto překážkou může být například zákal, vyšší dioptrická vada nebo rozdíl dioptrií mezi oběma očima, šilhání nebo například dlouhodobé zakrytí jednoho oka.
Dětské oko je velmi citlivé a v mnohém se chová zcela jinak než oko dospělého jedince. Pokud by například malé dítě mělo několik dní zakryté oko, dojde u něj k výraznému zhoršení zrakových funkcí. Pokud by došlo k zakrytí oka u dospělého člověka, i na dobu výrazně delší, tak po odkrytí oka není zraková funkce nijak narušená.

Základní vyšetření

Orientační preventivní vyšetření zraku probíhá v rámci preventivních vyšetření v ordinaci pediatra. Pokud pediatr není zcela spokojen s výsledkem vyšetření, odešle dítě na vyšetření k očnímu specialistovi. O vyšetření mohou požádat i sami rodiče, pokud mají pochybnosti.
Indicií, které vedou rodiče k tomu, aby dítěti nechali vyšetřit zrak, může být mnoho.

Rodiče by mělo varovat když:

  •          Dítě starší než 1 rok  chvílemi nebo trvale šilhá. (Občasné uchýlení oka dětí mladších než jeden rok nemusí znamenat onemocnění),
  •          dítě nepozná na dálku kamarády, kteří poznají jeho,
  •          nedokáže rozeznat čísla na tramvajích a na autobusech, když nedokáže přečíst nápisy na ulici apod.,
  •          stane  se nápadně neohrabaným – začne zakopávat, nechytí míč, neuhne mu včas, pokud na něj letí apod.
  •          dítě špatně vidí filmy v 3D kvalitě, které vyžadují spolupráci obou očí
  •          dítě neví, co píše paní učitelka na tabuli,
  •          bez objektivní příčiny se zhorší ve škole,
  •          nepřirozeně často mhouří oči ve snaze zaostřit,
  •          si samo zkouší zakrýt jedno oko a zkouší, na které vidí lépe,
  •          má při psaní a čtení nápadně blízko k papíru skloněnou hlavu.

 

Pokud oční specialista během vyšetření zjistí  oční  vadu, navrhne léčbu. V těchto případech většinou platí, že čím dříve k odhalení problému  dojde, tím je vyšší šance na vyléčení.

 Text vznikl ve spolupráci s MUDr. Pavlem Studeným, primářem očního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a očního centra Somich, Karlovy Vary.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek