_Prekoncepční péče

Prekoncepční péče
Datum publikace: 16.05.2011

O těhotenství, kvalitě vývoje plodu a průběhu těhotenství se rozhoduje dávno před tím, než žena přijde do jiného stavu. V České republice bylo za posledních 30 let dosaženo vynikajících výsledků perinatální péče a nyní se hledají cesty, jak postupovat v tomto trendu do budoucnosti. Je jen otázkou času, kdy se bude hovořit o perikoncepční péči, která bude zahrnovat péči prekoncepční (před – otěhotněním) a postkoncepční péči v I. trimestru těhotenství (první tři měsíce). Obě období spolu neoddělitelně souvisí a ovlivňují vývoj zárodku a kvalitu těhotenství jako takového.

„Pre-koncepční“ péče by měla začít „před-těhotenstvím“. To je však úkol, který vyžaduje spolupráci jak gynekologa, tak ženy, která plánuje těhotenství. Velmi důležitá je na prekoncepčním vyšetření i skutečnost, že umožňuje naplánovat vyšetření těhotné v I. trimestru těhotenství. Jinak hrozí, že se žena dostaví k prenatální péči pozdě, v době, kdy je například na ultrazvukový a biochemický screening vrozených vad v I. trimestru pozdě.

Faktory, které ovlivňují výsledek početí, lze rozdělit do dvou velkých skupin: změnitelné a nezměnitelné. Změnit lze stav výživy, způsob zaměstnání, životní prostředí a styl, očkování, trvalou léčbu a momentální zdravotní stav.

Nezměnitelné jsou věk matky, genetická, reprodukční a osobní anamnéza. Nezměnitelné faktory však mohou vést k opatřením, které mohou mít pozitivní vliv na vývoj plodu a výsledek těhotenství. Zbytečným problémem je např. zanedbaná léze čípku děložního vyžadující chirurgické řešení v těhotenství. Často již v období před koncepcí můžeme zjistit přítomnost zdravotně vysoce rizi­kového prostředí (např. s vysokým rizikem rozvoje virového infekčního onemocnění-učitelky) nebo škodlivých životních návyků (kouření, alkohol).

Těhotenství změní normální fysiologii ženy a mění se také potřeby výživy během těhotenství. U většiny látek je spotřeba zvýšena. Co se týče vitaminů a minerálů je nárůst mnohem vyšší než zvýšení nároků na energetický přísun. Energetická spotřeba stoupá asi jen o 300 kcal, zatímco potřeba některých vitaminů a minerálů se zvyšuje až o 100%. Proto by žena během těhotenství měla uvažovat o složení stravy tak, aby získala potřebné množství vitaminů a minerálů a zabránila nadměrnému váhovému přírůstku. V současnosti lze považovat za prokázané, že dobrá výživa matky snižuje výskyt předčasného porodu a zvyšuje průměrnou porodní hmotnost a podporuje kojení. Kvalita a kvantita výživy ovlivňuje průběh těhotenství.

Ženám při plánování těhotenství pomáhá tzv.Průkaz prekoncepční péče, který mohou mít k dispozici jak gynekologové, tak pracovníci oddělení lékařské genetiky. Ženám pomáhá v orientaci jak se připravit na těhotenství, aby byla maximálně snížena rizika a také včas odstraněny případné faktory, které těhotenství mohou ohrozit.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek