_Obezita a nadváha u dětí

Podíl dětí s nadváhou a obezitou se neustále zvyšuje. Podle posledního celostátního antropologického výzkumu z roku 2001 bylo mezi 6 – 11 letými dětmi téměř 9 % chlapců a 8,5 % dívek s nadváhou. Obezitou již trpělo téměř 7 % chlapců a 6 % dívek. Varující je, že asi jedna třetina obézních dětí předškolního věku a jedna polovina obézních školáků zůstává obézních i v dospělosti.

Datum publikace: 22.11.2012

Co je nadváha a obezita?

Podle definice se jedná o zvýšené množství tukové tkáně v organizmu. To je však běžně dostupnými metodami obtížně zjistitelné. Pro zjištění, zda má dítě nadváhu či obezitu tedy využíváme v praxi hmotnostně – výškový poměr nebo u větších dětí Body Mass Index (BMI, index tělesné hmotnosti). Můžete si ho vypočítat jednoduše sami podle vzorečku výška (v metrech)/ váha (v kilogramech)2. Pozor ale! Problém je v tom, že BMI se v průběhu dětského věku mění a běžně užívané hranice pro nadváhu a obezitu pro dospělé v dětském věku neplatí! Proto musíte vždy BMI nebo hmotnostně-výškový poměr porovnávat s percentilovými grafy pro daný věk (percentilové grafy jsou součástí Zdravotního průkazu dítěte).

Jak u dítěte dojde k rozvoji nadváhy?

K základům rozvoje obezity může docházet již od velmi útlého věku, dá se říci, že již od kojeneckého věku (například přislazováním příkrmů, „aby to miminko jedlo“, později nabízením sladkých „odměn“ za „bolístku či ústrk“). Již v předškolním věku může dítě trávit většinu času místo pobíháním a hraním venku spíše u televize a jednoduchých počítačových her („nechť si zahraje pexeso, maluje na počítači“).
Dítě se pak dostává do začarovaného bludného kruhu, z kterého se jen obtížně dostává ven. Začíná nabírat na váze, s rostoucí hmotnostní se mu hůře hýbá, tudíž pohyb čím dál méně vyhledává. A nabídka chipsů, sladkostí a sladkých nápojů je tak lákavá… Hmotnost dále narůstá, k fyzickým problémům, nízké fyzické výkonnosti a neohrabanosti přistupuje v kolektivu další negativní faktor – vrstevníci, děti totiž bývají nesmírně kritické. Výsměch spolužáků způsobí, že se dítě uzavírá do sebe a útěchou se stává opět jídlo a vyplněním času i kamarádem počítač či televize.

Co s tím, jak z bludného kruhu ven?

Obezita i její léčba je v dětském věku odlišná od dospělých. Musíme si uvědomit několik důležitých faktorů.
V dětském věku je léčba obezity léčbou celé rodiny. Do léčby obezity dítěte se musí zapojit opravdu všichni rodinní příslušníci. Nelze spoléhat na to, že dítěti dáme určité návody a dispozice a „poraď si“, „musíš to přece sám chtít a dokázat“. Rodič musí být příkladem, pomocníkem, rádcem a povzbuzovatelem. Za druhé, přílišné omezení příjmu energie či jeho jednotlivých složek může v tomto věku narušit růst a vývoj dítě. Je proto vždy lepší mluvit o „nácviku zdravého stravování či jídelníčku“ a ne o dietě.
Úprava stravovacích návyků a jídelníčku musí být vždy provázena i zvýšením pohybové aktivity, která by měla v tomto věkovém období činit alespoň jednu hodinu denně!
Léčba by měla být u dítěte vždy vedena odborníkem.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, zda je vaše dítě obézní nebo jak dále postupovat v léčbě obézního dítěte, obraťte se na vašeho praktického lékaře. Jistě vám rád poradí, kde v místě svého bydliště naleznete dostupnou pomoc. 

Zdroj: VZP, Žij zdravě, autor: MUDr. Jitka Kytnarová, Endokrinologie a diabetes dětí a dospívajících

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek