_Nový systém prevence v těhotenství

Nový systém prevence v těhotenství
Datum publikace: 15.03.2013

Centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky porodnice u Apolináře v Praze zahájilo nový systém prevence v těhotenství.U příležitosti 20 let existence tohoto specializovaného centra, informoval jeho vedoucí, profesor MUDr. Pavel Calda,CSc. o současných výsledcích a nových trendech v prenatální diagnostice.Nový systém prevence a vyhledávání rizik v těhotenství představuje zásadní změnou pohledu na těhotenskou péči. Namísto zatěžování zdravých žen intenzivní a poměrně nákladnou péčí, je cílem této nové strategie soustředit se na ty, které zvýšenou péči opravdu potřebují.

"Podle dostupných údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky probíhá 80% těhotenství zcela bez problémů. Pouze u 20% žen je riziko těhotenstkých komplikací zvýšené, a asi u 5% vysoké. Jde o to najít těch pět procent žen, které zvýšenou péči potřebují, a těm ji především věnovat," říká profesor Calda.
Dosavadní systém je sice efektivní, ale velmi málo cílený, vyšetření se často zbytečně opakují a nejsou cílena na opravdu rizikové skupiny těhotných. Těm těhotným, které jsou vyšetřovány zbytečně to působí stres a zbytečnou starost o nenarozeného potomka. Nemluvě o finančních nákladech, kterými je zatěžován zdravotní systém. "My chceme intenzivní a poměrně drahou péči věnovat těm, které ji opravdu potřebují," zdůraznil profesor Calda.

Nový systém péče o těhotné 

Podstatou nového systému je přesun klíčových vyšetření (ultrazvukové, biochemcké) na konec prvního trimestru. Tento systém také bývá nazýván obrácenínm pyramidy prenatální péče.Na rozdíl od současného modelu, kdy se je první cílené ultrazvkové vyšetření až v polovině těhotenství, nový systém počítá se zásadním vyšetřením na konci prvého trimestru a v polovině těhotesnství se provádí jen ověření nálezů z prvého trimestru, doplněného o informace, které na začátku těhotenství nelze ještě získat. Zatímco při klasické péči s postupem těhotenství vyšetření a testů přibývá, v novém pojetí je nejvíc vyšetření na samém počátku a v podstatě už na konci prvního trimestru je v 80% případů diagnostika ukončena. Zdravé ženy potom absolvují minimum dalších vyšetření a péče se soustředí především na ty ohrožené.

Důležitá anamnéza 

Skupina rizikových těhotných se určí pomocí rodinné a osobní anamnézy, průběhu minulých těhotenství a výsledků biochemických a hlavně ultrazvukových vyšetření, které jsou základem systému.
Od roku 2003 vyšetřilo centrum v programu včasné diagnostiky přes 20.000 těhotných v prvním trimestru. Lékaři jsou schopni rozeznat v této fázi těhotenství přes 80 procent anatomických vrozených vad a zjistit až 90 procent chromozomálních poruch při minimální falešné pozitivitě (méně než 3% ).
Nový systém dokáže určit míru rizika spontánního potratu v prvním i druhém trimestru, riziko odumření plodu ve třetím trimestru, riziko narození obrovského plodu či riziko těhotenské cukrovky. Snaží se také předpovědět riziko předčasného porodu před 34. týdnem těhotenství.
"Nedílnou součástí těchto aktivit je zapojení do průběžné kontroly kvality a průběžné školení odborného personálu. Vývoj v této oblasti je tak rychlý, že jen ti, kdo se seriozně zabývají touto problematikou jsou schopni udržet krok s vědeckým poznáním," konstatuje profesor Calda.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek