_Mezinárodní den vrozených vad

Mezinárodní den vrozených vad
Datum publikace: 03.03.2015

Dohromady 12 předních organizací v oblasti veřejného zdraví vyhlásilo 3. březen 2015 prvním Mezinárodním dnem vrozených vad. Hlavním poselstvím toho dne je zvýšení obecného povědomí o vrozených vadách obecně, podpora programů primární prevence vrozených vad a další rozvoj organizací spojených s výzkumem a léčbou vrozených vad. Vizí této iniciativy  je to nejlepší zdraví a start do plnohodnotného a produktivního života pro každé dítě bez rozdílu.

Vrozené vady zahrnují celou řadu různých defektů, jakými jsou například rozštěp páteře (spina bifida), rozštěpy rtu, vrozené srdeční vady, Downův syndrom a řada dalších.  Jsou přítomny při narození dítěte, ale mohou být diagnostikovány později. Vrozené vady jsou způsobeny dědičností nebo faktory zevního prostředí, případně jejich vzájemným působením.

Vrozené vady jsou relativně běžnými, finančně nákladnými a vážnými výzvami pro zdraví celé populace. Věděli jste, že vrozená vada se vyskytne u jednoho z 33 narozených dětí? Vrozené vady jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí v prvních letech života. A u dětí, které svou vrozenou vadu přežijí, zvyšují tyto četnost různých zdravotních komplikací.

Příliš dlouho se vrozeným vadám, které jsou z pohledu jedince vzácné, ale z pohledu populace velmi časté, nedostávalo zasloužené pozornosti v oblastech prevence a léčby. Z tohoto důvodu se mezinárodní organizace, podílející se na monitoringu, výzkumu a prevenci vrozených vad rozhodlo spojit své síly právě v oblasti spolupráce osob s vrozenou vadou, jejich rodinami, pacientskými organizacemi a dalšími skupinami ve věci zvýšení celosvětového povědomí o problematice vrozených vad, jejich léčby i výzkumu. Cestou poznání běžných problém u mnoha typů běžných vrozených vad budeme moci zvýšit i efektivnost naší pomoci.

Nemůžeme uspět osamoceni.  V rámci hledání možných zájemců o spolupráci v této nelehké misi zveme vás všechny k zapojení při zlepšování obecného povědomí o vrozených vadách.  V případě zájmu o bližší spolupráci nás, prosím, kontaktuje na adrese registrvvv@vrozenevady.cz  

MUDr. Antonín Šípek, CSc., Národní registr vrozených vad ČR w.vrozene-vady.cz

Světový den vrozených vad

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek