_Menstruace je součást intimního života, ne tabu

Menstruace je součást intimního života, ne tabu
Datum publikace: 22.03.2012

Menstruace by měla být vnímána jako součást ženství. Ne vždy tomu ale tak skutečně je. Redakci ABC těhotenství odpovídala na otázky týkající se menstruace a přístupu k ní MUDr. Helena Máslová, specialistka v oboru psychosomatiky a psychogynekologie, zakladatelka Centra psychosomatické péče v Praze.

Proč a hlavně od kdy, je vhodné mluvit o menstruaci?

Nemyslím si, že je nutné o menstruaci hovořit veřejně v rámci širokého okruhu lidí, ostatně jde o součást intimity. Považuji ale za nutné, aby ženy nevnímaly menstruaci jako negativum, které jim brání v mnoha aktivitách a které je diskriminuje.
Důležité je, aby zejména matky svým dcerám včas, dříve, než přijde první menstruace, říkaly, že menstruace je normální a užitečná součást ženského zdraví. Tato informace by měla být dostupná dcerám již od narození. Dívka, když vidí, že její matka je spokojená v ženském těle a je ráda ženou, bude mít šanci na bezproblémé přijetí a průběh menstruace.

Jak by matky měly zareagovat na nástup menstruace u své dcery? 

Menstruace by měla být vítána, ideálně by maminka měla jít s dcerou třeba do cukrárny nebo koupit nové šaty, aby dívka porozuměla tomu, že vstoupila mezi dospělé ženy. Není ale vhodné to teatrálně deklarovat a vykládat ostatním členům rodiny, menstruace, jak jsem již zmínila, by měla zůstat intimní zónou.
Velká část žen z mé ordinace si první menstruaci odbyla sama, aniž by měly odvahu o tom komukoliv říct. A ta malá část, která se svěřila nejčastěji matce, se setkala s negativní reakcí – sprásklé ruce, povzdechy a zaklínání nebes. Obojí je špatný postoj. Menstruace je běžná součást života zdravé dívky a ženy.

Je pravda, že v dnešní době dochází ke snižování věku prvně menstruujících dívek? 

Ano věk, kdy dívky prvně menstruují, klesá. Kromě toho také stoupá takzvaný index osmiletých, tzn. podíl menstruujících osmiletých dívek v populaci, což vypovídá o množství a vlivu hormonálních disruptorů na danou společnost.
Jde především o vliv estrogenů a pseudoestrogenů, které kromě dívek zřejmě ovlivňují i chlapce a muže v pohlavním dozrávání.
Pediatři ve svých ordinacích mohou pozorovat u chlapců různé projevy, ať už jde o mladíky se sklony k ukládání tuku v bocích a na prsních svalech, o mladé muže bez vousů či v pozdějším věku o poruchy spermiogramu.

Do jakého věku je možné bez obav čekat na nástup první menstruace?

U každé dívky je vždy třeba zvážit zralost sekundárních pohlavních znaků a celkovou zralost, Z tohoto hlediska se sleduje kostní věk a dentice, tedy vývoj chrupu, u kterého se hodnotí především založení tzv. osmiček – zubů moudrosti- na základě rentgenového vyšetření. Dospívání bývá totiž různě dlouhé.
V případě disproporce ve vývoji dívky je třeba doplnit nejen gynekologické, ale i endokrinologické a genetické vyšetření.
V současné době se považuje za hranici normálního nástupu menstruace doba mezi 10-15 lety.
Začátek menstruace před desátým rokem věku je považován za předčasný, pokud dívka začne menstruovat později než v patnácti letech, jde o opožděnou menstruaci. Ta však bývá méně častým problémem. 

Je nutné, aby dívka po první menstruaci navštívila gynekologa?

Pokud je dívka zdravá a menstruace má normální průběh, není podmínkou, aby po prvním odeznění cyklu navštívila gynekologa. U mnoha dívek má předčasná konfrontace s gynekologií velmi negativní důsledky. 

Jak se zachovat a co doporučit dívkám, které chtějí začít užívat antikoncepci? 

K zahájení antikoncepce by mělo dojít až ve fázi pohlavní dospělosti, kdy u dívky dojde k pohlavnímu ustálení menstruačního cyklu.

Foto: Hartmann Rico 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek