_Menstruace je součást intimního života, ne tabu

Menstruace je součást intimního života, ne tabu

Menstruace by měla být vnímána jako součást ženství. Ne vždy tomu ale tak skutečně je. Redakci ABC těhotenství odpovídala na otázky týkající se menstruace a přístupu k ní MUDr. Helena Máslová, specialistka v oboru psychosomatiky a psychogynekologie, zakladatelka Centra psychosomatické péče v Praze.

Datum publikace: 22.03.2012

Proč a hlavně od kdy, je vhodné mluvit o menstruaci?

Nemyslím si, že je nutné o menstruaci hovořit veřejně v rámci širokého okruhu lidí, ostatně jde o součást intimity. Považuji ale za nutné, aby ženy nevnímaly menstruaci jako negativum, které jim brání v mnoha aktivitách a které je diskriminuje.
Důležité je, aby zejména matky svým dcerám včas, dříve, než přijde první menstruace, říkaly, že menstruace je normální a užitečná součást ženského zdraví. Tato informace by měla být dostupná dcerám již od narození. Dívka, když vidí, že její matka je spokojená v ženském těle a je ráda ženou, bude mít šanci na bezproblémé přijetí a průběh menstruace.

Jak by matky měly zareagovat na nástup menstruace u své dcery? 

Menstruace by měla být vítána, ideálně by maminka měla jít s dcerou třeba do cukrárny nebo koupit nové šaty, aby dívka porozuměla tomu, že vstoupila mezi dospělé ženy. Není ale vhodné to teatrálně deklarovat a vykládat ostatním členům rodiny, menstruace, jak jsem již zmínila, by měla zůstat intimní zónou.
Velká část žen z mé ordinace si první menstruaci odbyla sama, aniž by měly odvahu o tom komukoliv říct. A ta malá část, která se svěřila nejčastěji matce, se setkala s negativní reakcí – sprásklé ruce, povzdechy a zaklínání nebes. Obojí je špatný postoj. Menstruace je běžná součást života zdravé dívky a ženy.

Je pravda, že v dnešní době dochází ke snižování věku prvně menstruujících dívek? 

Ano věk, kdy dívky prvně menstruují, klesá. Kromě toho také stoupá takzvaný index osmiletých, tzn. podíl menstruujících osmiletých dívek v populaci, což vypovídá o množství a vlivu hormonálních disruptorů na danou společnost.
Jde především o vliv estrogenů a pseudoestrogenů, které kromě dívek zřejmě ovlivňují i chlapce a muže v pohlavním dozrávání.
Pediatři ve svých ordinacích mohou pozorovat u chlapců různé projevy, ať už jde o mladíky se sklony k ukládání tuku v bocích a na prsních svalech, o mladé muže bez vousů či v pozdějším věku o poruchy spermiogramu.

Do jakého věku je možné bez obav čekat na nástup první menstruace?

U každé dívky je vždy třeba zvážit zralost sekundárních pohlavních znaků a celkovou zralost, Z tohoto hlediska se sleduje kostní věk a dentice, tedy vývoj chrupu, u kterého se hodnotí především založení tzv. osmiček – zubů moudrosti- na základě rentgenového vyšetření. Dospívání bývá totiž různě dlouhé.
V případě disproporce ve vývoji dívky je třeba doplnit nejen gynekologické, ale i endokrinologické a genetické vyšetření.
V současné době se považuje za hranici normálního nástupu menstruace doba mezi 10-15 lety.
Začátek menstruace před desátým rokem věku je považován za předčasný, pokud dívka začne menstruovat později než v patnácti letech, jde o opožděnou menstruaci. Ta však bývá méně častým problémem. 

Je nutné, aby dívka po první menstruaci navštívila gynekologa?

Pokud je dívka zdravá a menstruace má normální průběh, není podmínkou, aby po prvním odeznění cyklu navštívila gynekologa. U mnoha dívek má předčasná konfrontace s gynekologií velmi negativní důsledky. 

Jak se zachovat a co doporučit dívkám, které chtějí začít užívat antikoncepci? 

K zahájení antikoncepce by mělo dojít až ve fázi pohlavní dospělosti, kdy u dívky dojde k pohlavnímu ustálení menstruačního cyklu.

Foto: Hartmann Rico 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek