_Mamografické vyšetření. Kdy a kam na něj jít?

Mamografické vyšetření. Kdy a kam na něj jít?
Datum publikace: 07.03.2016

Mamografické screeningové vyšetření je pro všechny ženy starší 45 let a není nutné ho absolvovat vždy na stejném pracovišti, jeho volba je vždy na ženě. Navštěvovat byste ovšem měla jen některé z center, která mají akreditaci ministerstva zdravotnictví. Jistě snadno najdete nové, je jich k 1. 3. 2016 68 po celé republice.

Tato centra, splňující kritéria moderní specializované, efektivní a komplexní mamární diagnostiky, jsou zárukou kvality i bezpečnosti vyšetření. Jejich činnost je průběžně monitorována a kontrolována, musí splňovat kritéria týkající se vybavení pracoviště, personálního zajištění a odborné praxe lékařů i laborantů, bezpečnosti atd. Seznam akreditovaných pracovišť je průběžně aktualizován a najdete ho jak na našich webových stránkách www.vzp.cz/szz, tak společně s mnoha dalšími informacemi na oficiálních stránkách mamografického screeningu v ČR www.mamo.cz, a samozřejmě je i na stránkách garanta – MZ ČR.

Je také nezbytné, aby nové pracoviště, které si vyberete, mělo k dispozici mamogramy z vašich předchozích screeningových vyšetření. Původní pracoviště je proto povinno na vyžádání toho, které péči o vás přebírá, zajistit předání potřebných informací o vašem dosavadním screeningovém vyšetření.

Kdo vystaví žádanku na mamograf? 

Žádanku na mamografický screening vám dá praktický lékař nebo gynekolog. S žádankou se obraťte na pracoviště, které jste si vybrala, a oznamte, kam jste dosud na mamografii chodila. Samo nové pracoviště by si pak mělo potřebné informace vyžádat. Je třeba domluvit se dostatečně dlouho předem, aby už v době vyšetření byly včetně mamogramů (tj. snímků) k dispozici a bylo možno posoudit dynamiku případných změn v čase. Právě ta totiž může hrát rozhodující roli u časnosti záchytu nádoru prsu, nejen samotný nález.

Kdo má nárok na mamograf

Preventivní vyšetření mamografií, které může odhalit nádor prsu v časném a tedy dobře léčitelném stadiu, je pro vás zcela bezplatné – je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou. Na toto čistě preventivní vyšetření má nárok jednou za dva roky každá žena od 45 let, bez horní věkové hranice. Ženy, které na něj mají nárok, avšak v uplynulých čtyřech letech prohlídku neabsolvovaly, dostávají nyní od pojišťovny zvací dopis vždy v tom měsíci, ve kterém se narodily. Cílovou skupinou v rámci projektu adresného zvaní na mamografický screening jsou ženy v nejvíce rizikovém věku od 45 do 70 let. Zvány na screening nejsou ženy, které se léčí a jsou sledovány pro nádorové onemocnění prsu. Na ně se vztahuje jiný režim prohlídek.

Zdroj: VZP

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek