_Mají mladší ženy podstupující IVF větší riziko vzniku rakoviny prsu než ženy starší?

Pro vznik karcinomu prsu je známá celá řada rizikových faktorů. Podstatná z nich souvisí s působením ženských pohlavních hormonů estrogenů. Vědecká skupina odborníků z University of Western Australia, pod vedením LM Stewarta předložila ucelený přehled, rizik vzniku karcinomu prsu spojených s rozvojem karcinom prsu. 

Datum publikace: 27.07.2012

Stewart a spol. upozorňují například na to, že časná menarche (nástup první menstruace) a pozdní menopauza jsou spojeny s vyšším rizikem karcinomu prsu, zatímco ooforektomie (chirurgické odstranění vaječníků) toto riziko snižuje. Estrogeny (ženské pohlavní hormony)  v tabletové antikoncepci ale i estrogeny podávané v rámci hormonální léčby mohou taktéž zvyšovat riziko karcinomu prsu.

Stimulace vaječníků

Během procesu umělého oplodnění (In vitro fertilizace - IVF) jsou v rámci léčby cíleně dosahované vrcholy hladin estrogenů 10x vyšší, než jaké jsou zjišťovány u přirozeně probíhajících ovulačních cyklů. Výsledky dosud provedených studií zabývajícchí se rizikem karcinomu prsu v souvislosti s IVF jsou nejednoznačné a nepřesvědčivé.
Studie Stewarta a kol. použila velkou skupinu 21 tisíc žen z let 1983-2002 ke stanovení souvislosti budoucího IVF a rizika karcinomu prsu. Nárůst rizika karcinomu prsu u celého vzorku sledovaných žen po IVF se prokázat nepodařilo .
Zajímavým zjištěním však bylo, že podskupina mladých žen, u kterých bylo umělé oplodnění započato ve 24 letech, měla vyšší riziko výskytu rakoviny prsu ve srovnání s kontrolní skupinou žen, stejného věku, které podstoupily léčbu sterility, ale nepodstoupily in vitro fertilizaci.
S použitím dat uváděných v této studii, lze předpokládat, že mezi ženami ve věkové skupině 16-28 let, které podstupují léčbu sterility pomocí IVF, se vyskytne o 2 až 3 případy více karcinomu prsu na 10 000 žen.
V současné době nemáme vysvětlení, proč mladé ženy, které podstoupí umělé oplodnění a jsou v souvislosti s tím vystavené jednotýdennímu působení vyšších hladin estrogenů, mají nárůst rizika rakoviny prsu.

Vícečetná těhotenství mohou ochránit

Autoři studie také potvrdili známou souvislost mezi rizikem karcinomu prsu a věku v době prvního porodu.  (Dřívější těhotenství má ochranný účinek.) Naopak dvojčetná resp. mnohočetná těhotenství měla naopak na rozvoj karcinomu prsu protektivní vliv. 

Zdroj: Stewart LM, Holman CD, Hart R, Bulsara MK, Preen DB, Finn JC. In vitro fertilization and breast cancer: is there cause for concern? Fertil Steril. 2012 May 17.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek