_Kojení IQ dítěte nezvyšuje

Datum publikace: 25.02.2012

Může kojení zvýšit IQ dítěte? Podle odborníků spíše ne. Pokud je u kojených dětí prokázané vyšší IQ než u dětí živených na umělé stravě z kojenecké lahve, půjde spíše o vliv genetických faktorů, který se projeví tím, že vzdělanější ženy kojí častěji a déle, než ženy s nižším IQ a nižším vzděláním. Dítě tak inteligenci zdědí po své matce.

Studie, která na toto téma proběhla na univerzitě v Pensylvánii, zahrnovala vzorek 12 686 mladých lidí, kteří byli při prvním rozhovoru vedeného v rámci studie ve věku 14 až 22 let.
Studie vždy s ročním odstupem po dobu delší než dvacet let hodnotila IQ dobrovolníků za použití Peabody testu (test inteligence).

Logika i jazykový cit

Testy byly zaměřeny na inteligenci, která vyžaduje matematické a logické chápání i na oblast jazykového citu a schopnost verbální komunikace a porozumění psanému a mluvenému slovu. Všechny testy, které jedinci podstoupili, byly následně vyhodnocovány a porovnávány.
V rámci studie vědci zaznamenávali vzdělání matky, její věk, sociální poměry, to zda matka kouří či nekouří, porodní hmotnost dítěte nebo pořadí v jakém se dítě narodilo do rodiny. Důležitým faktorem byla délka doby, po kterou bylo dítě kojené.
Součástí vyhodnocování studie bylo porovnání IQ matky a dítěte a sourozenecká analýza zaměřená na inteligenci.

Kojení není příčinou

Studie neprokázaly, že by délka kojení ovlivnila IQ dětí. Výsledky však naznačily, že častěji a déle kojí matky s vyšším IQ. I malá odchylka ve zvýšení IQ matky až zdvojnásobila pravděpodobnost, že žena bude své dítě kojit. „Pokud jsou častěji a déle kojené děti inteligentnějších matek, je jasné, že jejich děti zdědí vyšší IQ. Jde tedy spíš o genetické dispozice, ne o to, že by kojení jako způsob přijímání výživy nějak IQ dítěte zvyšovalo,“ říká vedoucí studie Geoff Der.
Přesto, že IQ dítěte podle všeho nesouvisí s tím, jakým způsobem bylo v raném dětský živeno, odborníci v závěru studie podotýkají, že i přes to, že se dítěti IQ kojením nezvýší, jde stále o ideální způsob výživy s ohledem na zdravý růst a vývoj dítěte.

Závěry nelze paušalizovat

Odborníci v závěru studie varovali před zobecněním publikovaných závěrů a upozornili na to, že jejich práce byla založena na vzorcích dobrovolníků z vyspělých zemí Ameriky, Evropy a Austrálie. Zobecnění závěrů mimo tyto a podobně vyspělé společnosti považují za nerozumné.
Odborníci upozornili i na to, že ze studie byly vyloučeny děti předčasně narozené a děti s nízkou porodní hmotností a poukázali na to, že v jejich případě může mít kojení na psychiku a duševní rozvoj jiný vliv, než je tomu u dětí narozených v řádném termínu.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek