_Každé dvanácté miminko u nás se narodí předčasně

Každé dvanácté miminko u nás se narodí předčasně
Datum publikace: 28.11.2016

Dětí, které se narodí dříve, tedy před předpokládaným termínem porodu, je stále víc. Jaké jsou nejčastější komplikace, se kterými se setkávají rodiče nedonošených dětí? Na otázky ABC těhotenství odpovídá primářka Neonatologického oddělení Nemocnice Hořovice Milena Dokoupilová.

 

Kdy mluvíme o tom, že se dítě narodilo předčasně?

Dítě, které se narodí před 38. týdnem těhotenství, nazýváme předčasně narozeným. Čím je týden těhotenství nižší, tím může být adaptace dítěte na mimoděložní život komplikovanější. Nejrizikovější skupinou jsou „extrémně nezralé děti“, které jsou narozené před 28. týdnem těhotenství s hmotností většinou pod 1000 g. Tyto děti často vyžadují veškerou intenzivní péči – podporu dýchání, někdy oběhu, výživu infuzemi.

Kolik dětí ročně se u nás narodí před očekávaným termínem porodu?

V České republice se v posledních letech rodí kolem osmi procent dětí předčasně, v absolutním čísle se jedná o cca 8500-9000 dětí ročně. Každé dvanácté narozené miminko je porozeno předčasně. A když to obrátíme, tak každá dvaáctá těhotná žena má v současné době riziko, že porodí před 38. týdnem těhotenství. 

Jaké jsou nejčastější příčiny toho, že dítě přijde na svět dříve, než se očekávalo?

I když se většina maminek snaží o sebe v průběhu těhotenství pečovat, odpočívat, dobře se stravovat, nelze dopředu říct, která žena porodí předčasně. Na předčasných porodech se v poslední době podílí především věk rodiček, který je vyšší, než tomu bylo před dvaceti lety. Ve vyšším věku se častěji přidružují častější těhotenské komplikace a jiná onemocnění. Současně na tom mají svůj podíl umělá oplodnění a vícečetná těhotenství.

Jaké jsou nejčastější zdravotní problémy předčasně narozených dětí?

Předně nezralost sama o sobě není nemoc. Ihned po porodu je důležité, aby se novorozenec dobře zadaptoval na mimoděložní život. Je to velmi náročný proces, kdy novorozenec musí začít sám dýchat, aby v jeho plicích docházelo k okysličování krve. Velké procento nezralých novorozenců vyžaduje bezprostředně po porodu nějaký způsob podpory dýchání. Současně je nutné kontrolovat zdatnost srdíčka, aby byly dobře prokrvované všechny orgány těla. Důležitou součástí veškeré péče je správná výživa. Děti pod 32. týden těhotenství vyžadují na přechodnou dobu kromě výživy mlékem i výživu infuzemi. Mezi jedny z nejčastějších komplikací patří také infekce, jelikož nezralé děti nemají ještě zdatný imunitní systém.
Závažnějšími zdravotními problémy jsou nejvíce ohroženy děti pod 32. týden těhotenství. Mohou se vyskytnout závažné poruchy dýchání či například onemocnění oční sítnice. Mezi nejobávanější komplikace u nezralých dětí patří krvácení do mozku, které dle závažnosti může mozek významně poranit.        

Jaké je riziko závažných komplikací?

Pouze z výsledků statistik a studií můžeme říct, jak velké může být riziko určitých závažných diagnóz vzhledem k týdnu těhotenství, ve kterém se dítě narodilo. Se snižujícím se týdnem těhotenství riziko závažných diagnóz bohužel stoupá. Nicméně rizika závažných komplikací se v posledních letech díky dalšímu zlepšování péče výrazně snižují.

Jaké jsou prognózy u těchto komplikací?

Odpověď na tuto otázku chtějí vždycky rodiče slyšet, ale je jen literární. Ze zkušeností víme, že každý člověk je individuum a vyvíjí se různě.  Takže dát jasnou odpověď vlastně nikdy nejde. Z plicních potíží děti většinou vyrostou v následujících měsících, maximálně letech. Nejzávažnější prognózy jsou při poranění mozku, ale ani tam se nedá jednoznačně říci, jak dané dítě dopadne. Rozhodující pro vývoj dítěte je první rok života a dále jeho neustále pokroky, byť jsou třeba o něco pomalejší. 

Dá se obecně říct, o kolik a v čem jsou předčasně narozené děti pozadu v porovnání s dětmi narozenými v termínu porodu?

Záleží na úhlu pohledu. U nezralých děti je nutné korigovat jejich kalendářní věk, tzn. odečítat ty měsíce a týdny, o které se narodily dříve. Tato korekce se u těch nejmenších dětí provádí až do 2-3 let.  Musí dohnat jak motorický, tak psychický vývoj. Současně někdy mohou mít problém s nabíráním hmotnosti a vyžadují speciální výživu. 

Jsou předčasně narozené děti častěji nemocné?

Jak které, zaleží na stupni nezralosti a přidružených komplikacích. Určitě hraje roli i rodinné a sociální zázemí.

Mají předčasně narozené děti nějaká omezení při vstupu do školky pramenící z jejich novorozenecké nezralosti?

Zásadně ne. Určitě ne v souvislosti s týdnem, ve kterém se narodily. Vše závisí na tom, jak svůj korigovaný věk srovnaly s kalendářním. Většina z nich zvládá ve třech letech do školky nastoupit. Pokud mají nějaké omezení, tak spíše souvisí s přidruženými komplikacemi.

Co je nejsložitější pro rodiče předčasně narozených dětí?

Těžká otázka. Každé období má svůj nejsložitější okamžik. Na začátku musí rodiče přijmout myšlenku, že se jim jejich vysněný potomek narodil předčasně a že bude všechno úplně jinak. Musí přestat hledat viníka, poprvé se miminka dotknout, poprvé ho chovat… Velmi složité je obrnit se trpělivostí, protože někdy jsou to tři kroky vpřed a pak zase jeden vzad. V neposlední řadě je pro mnoho rodičů jeden z nejsložitějších okamžiků, odejít domů a spoléhat se už jen sami na sebe. A na závěr ta nejistota, jak se jejich miminko bude vyvíjet. 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek