_Jak syndrom toxického šoku souvisí s používáním menstruačních tamponů

Jak syndrom toxického šoku souvisí s používáním menstruačních tamponů
Datum publikace: 07.08.2012

Do souvislosti s používáním menstruačních tamponů je čas od času dáván vznik syndromu toxického šoku. O co vlastně jde a je třeba se ho obávat?

Syndrom toxického šoku, či toxic shock-like syndrom, je závažné bakteriální onemocnění, jehož původcem bývá nejčastěji bakterie Staphylococcus aureus nebo Streptococcus pyogenes. 

Příznaky syndromu toxického šoku:

 • vysoká tělesná teplota (nad 38,9°C)
 • kožní projevy - zčervenání, krvavé tečky na kůži apod., překrvení sliznic
 • zvracení a průjem
 • poruchy vnímání
 • bolest svalů
 • 1-2 týdny po vypuknutí onemocnění dochází k olupování pokožky dlaní a plosek nohou. 

Za normální situace se imunita člověka vypořádá s bakteriální nákazou a toxiny, jenž bakterie produkují. U některých lidí je imunita oslabena. Jedinci se sníženou imunitní odpovědí jsou k rozvoji syndromu toxického šoku náchylnější. 

Jak dojde k rozvoji onemocnění

K rozvoji syndromu toxického šoku může dojít poté, co se člověk nakazí některým z bakteriálních kmenů, které onemocnění způsobují.

Zdrojem infekce může být:

 • bacilonosič, tedy člověk se stafylokokovým či streptokokovým onemocněním, u něhož nákaza probíhá zcela bezpříznakově a on sám nemá žádné zdravotní potíže
 • člověk se stafylokokovým či streptokokovým onemocněním
 • nemocniční prostředí, přičemž dlouhodobý pobyt v něm riziko vzniku nákazy zvyšuje
 • ložisko v těle člověka (endogenní zdroj)  - v takovém případě je zdroj nákazy přímo v organizmu. U případů syndromů toxického šoku, jenž se vyskytnou v souvislosti s menstruací a používáním menstruačních tamponů, tak může jít o bakteriální kmen vyskytující se v pochvě.
 • syndrom může vzniknout jako komplikace probíhajícího bakteriálního onemocnění (zánětů močových cest, kožních infekcí apod.). 

Léčba syndromu

Syndrom toxického šoku je možné léčit antibiotiky, jež jsou vybrána s ohledem na citlivost bakterií, které jsou původcem onemocnění.
V některých případech může mít nemoc velmi vážný průběh a může být příčinou úmrtí. 

Jak je možné se bránit

Základní ochranou je zvýšená hygiena a dodržování režimových a hygienických opatření. V souvislosti s používáním menstruačních tamponů je prevencí rozvoje infekce zavádění tamponu čistýma rukama, případně aplikátorem. Riziko rozvoje infekce zvyšuje jakékoli poranění v oblasti rukou, které může být vstupní branou infekce i zdrojem nákazy.
Při používání tamponů je nutné dbát na jejich častou výměnu. K té by mělo docházet pravidelně bez ohledu na míru nasáknutí tamponu menstruační krví. I v době, kdy je menstruace slabá je nutné tampony měnit minimálně každých osm hodin, doba by neměla být nikdy delší a to ani tehdy, není-li tampón plně nasáknut.

Výskyt syndromu toxického šoku u nás

V České republice je syndromu toxického šoku, či toxic shock-like syndromu věnována zvýšená pozornost, jejich výskyt však není častý.
V období 1983-2011 bylo zjištěno 159 případů syndromu toxického šoku, z těch bylo 47 případů menstruální formy. Smrtnost těchto onemocnění je však i podmínkách velmi vysoká: u stafylokokové syndromu toxického šoku 11 %, u toxic shock-like syndromu 50 %. 

Zdroj údajů: SZÚ

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek