_Jak se sledují embrya

Jak se sledují embrya
Datum publikace: 03.08.2011

V rámci programů IVF je důležité nejen to, zda dojde k průniku spermie do vajíčka, ale i následné dělení vzniklých embryí. Aby bylo možné vybrat k transferu to nejlepší embryo, je třeba proces dělení sledovat.

V minulosti bylo praxí, že se dělení buněk embrya sledovalo pod mikroskopem. Tato metoda však vyžadovala vyndání embrya z inkubátoru, kam bylo umístěno a jeho přenesení pod mikroskop. Přesto, že šlo o zásah, který byl rychlý a laboranti se snažili minimalizovat dopad zevních podmínek na dělení embrya, šlo vždy o krok, jenž mohl narušit vývoj embrya svou nepřirozeností.

V rámci snahy o co největší přiblížení se fyziologickým podmínkám, jsou embrya nyní nepřetržitě monitorována přímo v inkubátoru.

Jak probíhá kontinuální monitoring

Tzv. kontinuální monitoring embryí se používá v raných fázích vývoje embrya – tedy během prvních hodin po oplození ( během 0 - 48 hodin jeho vývoje). Embrya jsou umístěna do inkubátoru, který má stálou teplotu 37°C a zvýšené množství CO2, tak jak je tomu uvnitř lidského těla. Součástí výbavy tohoto inkubátoru je i kamera, která nepřetržitě zaznamenává proces dělení. V okamžiku, kdy je třeba zhodnotit stav embrya a to, jak jeho vývoj postupoval, není nutné embryo vyndávat z inkubátoru, ale stačí jen přehrát záznam z kamery. Tato metoda má výhodu nejen v tom, že nezasahuje do vývoje embrya, ale umožní navíc laborantům i přesné sledování a dobu dělení buněk.

I to je okolnost, na základě které je možné vybrat k transferu do dělohy embryo s největší životaschopností. Zkušenosti totiž ukazují, že ke vzniku těhotenství je důležité nejen to, že se oplozené vajíčko začne dělit, ale i to zda dělení probíhá souměrně a ve správném tempu.

Text vznikl ve spolupráci s primářem centra asistované reprodukce klinického centra ISCARE  MUDr. Jaroslavem Hulvertem

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek