_Doporučený postup pro očkování proti sezónní chřipce

V České republice probíhá očkování proti sezónní chřipce jako nepovinné, dobrovolné očkování. 

Datum publikace: 08.03.2012
Doporučený postup pro očkování proti sezónní chřipce

Očkování je určeno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce s možnými přidruženými komplikacemi. Vakcinace se zvláště doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám, u nichž existuje vysoké riziko výskytu komplikací po onemocnění chřipkou.
Na základě odborných analýz a diskuse o situaci v Evropě je doporučeno každoroční očkování proti chřipce u těchto dvou skupin populace:
1. starší osoby – věková skupina osob ve věku 65 let a více,
2. osoby jakéhokoli věku (včetně dětí) s chronickým stavem, zahrnujícím následující
kategorie nemocí:

 • chronická onemocnění dýchacího systému včetně diagnózy asthma bronchiale,
 • chronická onemocnění srdce a cév,
 • chronická onemocnění ledvin a jater,
 • chronická metabolická onemocnění včetně diabetu1,
 • osoby s nedostatečností imunitního systému (vrozenou nebo získanou),
 • osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch).

V těchto případech je očkování včetně očkovací látky hrazeno z prostředků zdravotního pojištění na základě znění zákona č. 48/1997 Sb.

Vakcinace proti chřipce je dále doporučována:

 • těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny,
 • osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených v předchozím odstavci.
  Patří mezi ně zejména:
 • osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci),
 • osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti,
 • osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb,
 • pracovníci ve školství, dopravě,...)

Uvedený přehled v žádném případě neznamená, že by vakcinace jiných rizikových skupin či zdravých osob neměla být zvažována nebo prováděna. Význam výše uvedeného přehledu spočívá v tom, že odborné argumenty pro očkování těchto skupin převyšují nad očkováním ostatních. V některých zemích je recentně doporučováno univerzální očkování všech dětí, a to vzhledem k závažnosti chřipkového onemocnění v nejnižším věku.

Obecně se doporučuje zaměstnavatelům, aby nabízeli možnost zvýhodněného či bezplatného očkování proti chřipce svým zaměstnancům, neboť je to pro všechny výhodné jak ze zdravotního, tak i ekonomického hlediska. Očkování zdravotníků má význam též z důvodu zajištění bezpečnosti pacientů a snížení rizika nozokomiální nákazy chřipkou. Vzhledem k poklesu hladin ochranných protilátek a průběžně probíhající změně cirkulujících kmenů je třeba každoroční přeočkování proti chřipce jednou dávkou vakcíny. Dvoudávkové schéma se týká všech dětí očkovaných poprvé zpravidla před zahájením pravidelné docházky do kolektivního zařízení, kde se nepředpokládá, že se doposud setkaly s chřipkou.

Zdroj: MZČR 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek