_Co způsobí pití alkoholu v době těhotenství

Co způsobí pití alkoholu v době těhotenství
Datum publikace: 04.03.2015

Internet je plný článků rozebírajících působení alkoholu na probíhající těhotenství. Některé texty varují, že alkohol i v malém množství způsobuje vývojové vady plodu a potrat, jiné naopak vyvracejí škodlivé účinky alkoholu a popisují, kterak alkohol v „rozumném“ množství v době jiného stavu prospívá.

 

Co skutečně může pití alkoholu v době jiného stavu způsobit?

Podle odborníků není známo jaké množství alkoholu je pro plod ještě bezpečné, definovat „rozumné množství“, je tak nemožné. S jistotou se ale ví, že alkohol způsobuje nevratné poškození plodu, které se popisuje jako fetální alkoholový syndrom nebo nověji, jako spektrum vrozených alkoholových poruch.

Který alkohol škodí víc?

Určit nelze ani to, zda některý alkohol škodí víc, a jiný naopak méně. Pokud se ptáte, zda je škodlivější rum, pivo či víno, odpověď nejspíš nedostanete.
Obdobné je to i s obdobím gravidity, ani zde není možné říci, kdy alkohol škodí víc a kdy méně, alkohol plod ohrožuje po celou dobu jeho nitroděložního života.
„Víme například, že alkohol složitým a komplexním způsobem poškozuje vyvíjející se mozek. Takže základní poučkou je, že normální je alkohol v těhotenství nepít. Není až tak velký rozdíl mezi jednorázovým požitím malého množství alkoholu, pravidelným pití vyšších dávek či jednorázovou epizodou končící otravou alkoholem,“ varuje profesor MUDr. Pavel Calda CSc. z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Alkohol v těhotenství vadí vždy

Co se týká pravidelné konzumace alkoholu, či nárazových „alkoholových epizod“, jsou výsledky odborných studií zajedno, alkohol škodí vždy. Pokud se dočtete na internetu, že alkohol v nízkých dávkách těhotenství prospívá, je dobře podívat se na to, kdo je pod takovým tvrzením podepsán a zda se text opírá o publikovaná uznávaná fakta.
„V tomto směru je třeba vše brát s nadhledem. Konzumace alkoholu, ať už v pravidelných nižších dávkách, či jednorázově v dávkách vyšších, významně ohrožuje vyvíjející se plod. Alkohol volně prochází placentou a dostává se k plodu. Ten nemá enzymy, které dospělým umožňují jeho odbourávání, takže u plodu jsou relativně vyšší hladiny alkoholu než u matky. Alkohol matkou zkonzumovaný i ve zdánlivě malém množství, tak u plodu destruuje řadu tkání. Negativní vliv má například na mozek a nervovou soustavu, jak jsem už zmínil, ale i na játra, ledviny či srdce. Doporučovat jakékoli popíjení alkoholu v době jiného stavu tak není zcela namístě a určit množství, které je pro plod ještě bezpečné a které již není, je nemožné, “ říká profesor Calda.

Co pití alkoholu během těhotenství může způsobit?

„Údaje, jsou varující. Například zpráva publikovaná roku 2012 na portále Medline  uvádí, že fetální alkoholový syndrom, se objevuje u pěti procent dětí, které se narodily matkám, které pravidelně během gravidity konzumovaly zhruba 50 gramů alkoholu denně. Další studie ukazují na přímou souvislost mezi pitím alkoholu a následnými poruchami kognitivních funkcí či vznikem vrozených vývojových vad,“ cituje profesor Calda.

Co to je fetální alkoholový syndrom

Fetální alkoholový syndrom byl popsán v roce 1973 Američany Jonesem a Smithem. Pro syndrom je charakteristické, že se projevuje u dětí matek, které v době jiného stavu pravidelně konzumovaly alkohol (alkohol působí jako silný teratogen a způsobuje poruchu ve vývoji plodu).

Nejčastější příznaky fetálního alkoholového syndromu jsou:

  • Porucha růstu, děti neprospívají a špatně přibývají na váze
  • Děti jsou hypotonické, mají nízký svalový tonus (jsou jako hadrové panenky)
  • Děti mohou trpět různým stupněm mentální retardace
  • Část dětí je postižena vrozenou vývojovou vadou (například poškozením srdce)
  • U dětí jsou patrné i některé anatomické změny, například pokles víček a zúžení očních štěrbin, krátká nosní kost, mikrocefalie, tedy malý mozek
  • U dětí s alkoholovým syndromem později často dochází k rozvoji epilepsie, častěji trpí poruchou sluchu, poruchou pozornosti či poruchou učení.
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek