_Co znamená nejasný výsledek screeningu

Co znamená nejasný výsledek screeningu
Datum publikace: 03.07.2011

Součástí novorozenecké péče je novorozenecký screening. Někdy se může stát, že jeho výsledky nejsou zcela jasné, a je třeba doplnit další vyšetření, která ukáží, zda je, či není dítě nemocné.

Za nejasný výsledek jsou považovány změny při laboratorním vyšetření suché kapky krve, které s nejvyšší pravděpodobností nesvědčí pro výskyt vyšetřované nemoci u novorozence. Jedná se obvykle o mírně zvýšené hladiny vyšetřovaných látek, které nedosahují hodnot obvyklých u dětí s prokázaným onemocněním. Toto mírné zvýšení hladin sledovaných látek může být způsobeno mnoha faktory, mezi něž patří například aplikace některých typů léčiv, ať už matce před porodem, či dítěti po narození, porodní váha a zralost dítěte, časový odstup od posledního krmení, přítomnost jiné běžné nemoci, technika odběru a jiné. Jen v malém procentu případů jsou mírně zvýšené hladiny vyšetřovaných látek známkou hledané nemoci, většinou se však jedná pouze o mírné formy těchto nemocí.

Nejasný nález v novorozeneckém screeningovém programu všech nemocí se vyskytne asi u 0,5 % novorozenců. Jenom přibližně každý pátý novorozenec z tohoto půl procenta bude mít nakonec prokázanou nemoc, u ostatních dětí jde o přechodné laboratorní nálezy, které vymizí.

I když opakování odběru pro nejasný nález může způsobit u rodičů vyšetřovaných dětí určitou úzkost a obavy, nelze se těmto situacím vyhnout. Hlavním důvodem, proč jsou děti s nejasným nálezem dále vyšetřovány, je zachycení pacientů s mírnými formami onemocnění. I jim totiž jim včasná diagnostika pomocí novorozeneckého screeningu přinese významné zlepšení zdraví a může přispět i k záchraně života. V případě nejasných nálezů prokazují rodiče dětí s přechodně zvýšenými hladinami látek solidaritu s rodinami dětí, u nichž se onemocnění nakonec prokáže.

Co dělat při nejasném nálezu?

Není nutné se zneklidňovat, nejpravděpodobnější příčina nejasného nálezu je přechodné zvýšení hladiny některé ze sledovaných látek. Řídit se pokyny ošetřujícího lékaře nebo screeningové laboratoře. Je důležité dostavit se ke kontrolnímu odběru (obvykle se jedná o opakování odběru kapky krve na speciální filtrační papírek) dle dohody s ošetřujícím lékařem dítěte. Výsledek kontrolního vyšetření je známý během několika dnů od doručení do laboratoře a bude sdělen ošetřujícímu lékaři dítěte.

(zdroj MZČR)

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek