_Alkohol během těhotenství škodí. Myslete na to o vánočních svátcích…

Než si necháte vnutit sklenku na vánoční přípitek, zvažte, jestli se vám v době těhotenství vyplatí riskovat. Fetální alkoholový syndrom, který se projevuje u dětí matek, které si alkohol nedokázaly odepřít, je velmi závažné věc, která zásadním způsobem dokáže poškodit organismus novorozence. V podstatě se dá říct: „Pokud chcete nemocné dítě, pijte v těhotenství alkohol."

Datum publikace: 28.12.2017
Alkohol během těhotenství škodí. Myslete na to o vánočních svátcích…
V lékařství se fetální alkoholový syndrom jako samostatná diagnóza používá od počátku 70. let 20. století. V roce 1973 byl tento syndrom definovaný a pojmenovaný americkými lékaři Jonesem a Smithem. Již  mnohem dříve ale bylo známé, že požívání alkoholu v graviditě je nebezpečné pro vývoj plodu.  

„Fetální alkoholový syndrom má různá synonyma, např. embryofetální alkoholový syndrom či alkoholová embryopatie. Alkohol má  teratogenní účinky,  způsobuje  vrozené vývojové  vady plodu i nejrůznější funkční poruchy. Výskyt v Evropě se odhaduje na 1: 1000 narozených dětí, i když některé statistiky udávají, že 10-30% těhotných evropských žen  konzumuje v graviditě alkohol,“ uvedl pro Abctěhotenství.cz lékař Miloš Černý.

Poškození mnoha stupňů

”Alkohol podle lékaře velmi snadno prostupuje z krve matky přes placentu do vyvíjejícího se plodu. Játra, která etylalkohol odbourávají, jsou u plodu nezralá a nedokážou alkohol rozkládat!Proto u plodu přetrvává vyšší hladina alkoholu i v době, kdy u matky již v krvi není detekovatelný. Alkohol se tak dostává do všech tkání ještě nenarozeného dítěte a vede k  poškození různého stupně.“ popsal lékař.

Děti, jejichž matky v době gravidity popíjely, se rodí s nižší porodní hmotností. Mají také typické změny v obličeji, jako: krátký nos, malé oční bulby, antimongoloidní postavení očních štěrbin, dlouhé a vyhlazené filtrum (nad horním rtem),  střední část obličeje bývá plochá.  „Někdy se vyskytují i rozštěpy  obličeje,  hlava i mozek jsou často  menší. K dalším projevům patří  anomálie skeletu (žeber, obratlů, hrudníku), mozku (vodnatelnost mozku, chybění některých částí), vrozené vady ledvin a močového systému,  poruchy  kůže (hypoplazie nehtů, nadpočetné prsní bradavky, zvýšené ochlupení). Velmi závažné mohou být i  vrozené srdeční vady,“ uvedl Černý.

Z postižení potom hrozí poruchy centrální nervové soustavy: epilepsie, opožděný psychomotorický vývoj, poruchy intelektu, osobnosti, pozornosti i paměti. Příznaků je velmi mnoho a můžou se vyskytovat v různých kombinacích i různě intenzivně vyjádřené.

„K postižení plodu resp. dítěte dochází především při opakovaném a pravidelném pití jakéhokoli  alkoholu těhotnou ženou. Riziko ale představuje  i jednorázové požití většího množství. Přesná hranice či množství požitého alkoholu v graviditě, které způsobí  FAS, není dosud jednoznačně určeno. Většina odborníků nedoporučuje pít alkohol těhotným vůbec,  protože  životospráva matky  může ovlivnit celý život  dítěte. Bohužel velkým problémem je pití alkoholu v prvním trimestru, kdy žena ještě nemusí o těhotenství vědět. Jedinou možnou prevencí je tedy abstinence v průběhu celé gravidity, optimálně i v době plánované koncepce, vysvětlil Černý.

Fetální alkoholový syndrom je neléčitelný

Diagnostika fetálního alkoholového syndromu je stanovena na základě klinických příznaků, velmi důležitá je pravdivá anamnéza poskytnuta matkou. Kromě stanovení alkoholu u těhotné není podle lékaře jiná laboratorní diagnostika.
Léčba syndromu u novorozence prý neexistuje. Jen některé vrozené vývojové vady  lze  operovat, poruchy jsou velmi problematické a často špatně ovlivnitelné. Dítě pak po mnoho let vyžaduje  péči celé řady  odborníků, zejména rehabilitaci, neurologické sledování, logopedickou a psychologickou péči. „Školní docházka se zpravidla neobejde bez speciální pedagogiky. Samostatnost postiženého jedince a jeho socializace bývá často ohrožena. Velmi záleží jak na stupni postižení tak  i na tom, jak se dítěti věnuje rodina,“ dodal lékař.
 
Připijte si proto letos na zdraví raději jablečným džusem. Uděláte pro své dítě to nejlepší.
 
Autor: Zuzana Zelenková 
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek