_Víte, jak dlouho je platný recept na vyzvednutí léků

Ne všechny recepty, které dostanete u lékaře, mají stejnou platnost. Některé léky je nutné vyzvednout ihned, jiné počkají až dva týdny. jsou i takové, které platí jeden rok.

Datum publikace: 27.01.2016
Víte, jak dlouho je platný recept na vyzvednutí léků

 

Recept vystavený na pohotovosti a u zubaře

Nejkratší dobu platí recept vystavený lékařskou pohotovostní službou nebo pohotovostní službou v oboru zubního lékařství. Ten platí jen jeden den, nejdéle je možné ho lékárně použít do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení. Stejně tak jen jeden den platí recept označený slovy Neodkladná péče nebo Akutní péče.
Léčivý přípravek na takto označeném receptu byl předepsán na účet veřejného zdravotního pojištění nesmluvním lékařem v rámci jím poskytnuté neodkladné nebo akutní péče.

Recept na antibiotika, který dostanete třeba při angíně

Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí pět kalendářních dnů počínaje dnem vystavení receptu (pokud nejde o léčivé přípravky na místní použití).
Recept na ostatní léčivé přípravky platí čtrnáct kalendářních dnů počínaje dnem vystavení receptu, neurčí-li lékař jinak.
Lékař totiž může na receptu uvést i jinou dobu platnosti (například 1 měsíc atd.), nejdéle ale 1 rok.

Platnst opakovaho receptu

Takzvaný opakovací recept, tedy recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má několikrát opakovat, platí počínaje dnem jeho vystavení 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok. Lékař uvádí na takovém receptu datum vystavení, pokyn k opakování výdeje (většinou latinským výrazem repetatur) a číslicí i slovy údaj o celkovém počtu výdejů. Bez těchto údajů není opakování výdeje možné. Lékárník pak vyznačí každý výdej na receptu razítkem.

Výpis z receptu

Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení, nebo jestliže jsou na receptu předepsány dva druhy léčivých přípravků, z nichž některý není k dispozici a ani nemůže být urychleně obstarán, vystaví lékárník na chybějící léčivý přípravek výpis z receptu. Na výpis se vztahuje stejné ustanovení o době platnosti jako na původní recept. Doba platnosti výpisu se ale počítá ode dne jeho vystavení, čímž se vlastně prodlouží platnost původního předpisu. Výpis musí být samozřejmě pořízen v době platnosti původního receptu.

Recept na opiáty

Léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky se předepisují na žádanku a ta platí nejdéle 14 kalendářních dnů počínaje dnem jejího vystavení.

Zdroj: VZP
27.1. 2016

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek