_Posilující očkování proti černému kašli a tetanovka

Posilující očkování proti černému kašli a tetanovka

Onemocnění černým kašlem (lat. pertussis, počeštěně někdy pertuse) patří mezi infekční onemocnění, která se velmi často objevují u malých dětí. Jedinou možnou prevencí vzniku onemocnění je vakcinace. A to nejen vakcinace malých dětí, ale i pozdější posilující očkování v deseti letech věku a dále v dospělosti.

Datum publikace: 24.02.2012

První vakcinace dětí proti černému kašli podle platného očkovacího kalendáře ČR probíhá ve třech měsících věku dítěte.
Odborníci v současné době však upozorňují na to, že i takto malé dítě může již přijít do kontaktu s nákazou - v období než dosáhne věku k očkování. Vzhledem k tomu, že ještě není po vakcinaci, vzniká riziko, že infekcí onemocní. 

Jak k tomu může dojít:

  • významnou skupinou nemocných jsou v současné době adolescenti, kteří mohou být v sourozeneckém, či jiném příbuzeneckém vztahu s ještě nenaočkovaným dítětem
  • očkování není na celý život, jeho účinnost postupně klesá, a přestože je v současné době v ČR proočkovanost až 97 procentní, může se nemoc vyskytnout i u těch jedinců, kteří očkováni byli, ale vakcinace již přestala působit 

Proto byla do očkovacího kalendáře zařazena posilovací dávka v 10. roce věku dítěte.  Tato posilovací dávka zajistí imunitu proti černému kašli po dobu adolescence.

I později je šance

Pro adolescenty a mladé dospělé, které přeočkování již minulo, je k dispozici alternativa k samostatnému očkování v 25. roce života.
Nově je možné využít jako alternativu rozšířené očkování, kdy jednou vakcínou lze přeočkovat zároveň nejen proti samotnému tetanu, ale právě i proti černému kašli a také proti záškrtu. Protilátky posílené tímto očkováním ochrání následujících minimálně 10 let nejen očkovaného, ale zároveň pokryjí dobu, kdy se tito lidé stanou s velkou pravděpodobností rodiči. 

Prevence celé rodiny

V prevenci onemocnění černým kašlem jdou ve vyspělých zemích ještě dál - v současné době se velmi úspěšně využívá tzv. rodinná strategie. Spočívá v preventivním očkování osob v okruhu očekávání narození dítěte, které by pro ně mohly být zdrojem nákazy: kromě rodičů to jsou i prarodiče, starší sourozenci a další osoby, které se pohybují v  bezprostřední blízkosti miminka. Vzhledem k šíření černého kašle vzdušnou cestou je to jediná možnost, jak preventivně ochránit dosud neočkované dítě před nákazou. Toto preventivní očkování je k dispozici již také v České republice. 

Plán očkování podle platného očkovacího kalendáře

  • v rámci plošného očkování dochází k vakcinaci novorozenců - hexavakcína, vakcinace začíná ve třetím měsíci života, celkem se podávají čtyři dávky do 18 měsíců života)
  • přeočkování mezi pátým a šestým rokem života
  • přeočkování mezi desátýma jedenáctým rokem života
  • v dospělosti vždy po deseti až patnácti letech v rámci přeočkování proti tetanu - tato dávka není hrazení z veřejného pojištění, očkovaný si ji hradí sám - zhruba 750Kč za vakcínu+aplikační poplatek

 Text vznikl ve spolupráci s MUDr. Renatou Vaverkovou z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek