_Na co máte nárok od devatenácti let věku

Na co máte nárok od devatenácti let věku
Datum publikace: 30.12.2011

Při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé. Pojišťovny plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za dva roky. Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením, její součástí je doplnění rodinné anamnézy zaměřené na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu. 

Dále lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření – změření krevního tlaku, vyšetření štítné žlázy (pohmatem), vyšetření srdce a plic (poklepem a poslechem), zjištění stavu žil a tepen na dolních končetinách. Lékař pacientku zváží a orientačně jí vyšetří zrak a sluch. Součástí preventivní prohlídky je i onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rektum (konečníkem) a u žen od 25 let, při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů, klinické vyšetření prsů. Praktický lékař také kontroluje očkování proti tetanu.
Dvakrát ročně hradí pojišťovna návštěvu u stomatologa (v rámci preventivní prohlídky a tzv. pravidelné prohlídky). Vyšetření obsahuje zjištění stavu chrupu, sliznic nebo čelistí. Dále představuje nácvik ústní a zubní hygieny a zaměřuje se také na zjišťování změn v dutině ústní, které by mohly signalizovat jiné onemocnění.
Jednou za rok by měla každá žena absolvovat vyšetření u gynekologa, které je rovněž pojišťovnou hrazené. Prohlídka je přizpůsobena věku ženy a tomu, zda je sexuálně aktivní. Součástí preventivní prohlídky je v rámci screeningu karcinomu děložního čípku prováděn odběr vzorků z děložního čípku k cytologickému vyšetření.
Součástí gynekologického vyšetření je také nácvik samovyšetření prsů.
Nezapomeňte se proto ke svému praktikovi, stomatologovi či gynekologovi včas objednat!

Harmonogram péče od 19 let a dále

každé dva roky -  preventivní prohlídka u praktického lékaře
dvakrát ročně - stomatologické vyšetření
každé dva roky - orientační chemické vyšetření moče
jedenkrát ročně - preventivní gynekologická prohlídka
v 18 a ve 30 letech - vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
v 18 letech - kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
od 25 let - klinické vyšetření prsů (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech)

Zdroj: VZP 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek