_Může hormonální antikoncepce ovlivnit paměť?

Může hormonální antikoncepce ovlivnit paměť?
Datum publikace: 13.12.2011

Působením hormonální antikoncepce na ženský organismus je věnována celá řada studií. Dvě z nich se zabývaly jejím působením na paměť.

Potkani a krátkodobá paměť

První ze zmíněných studií uskutečnili vědci z Arizona State University na laboratorních potkanech. Odborníci se v této práci zaměřili především na podávání hormonu medroxyprogesteron acetát (MPA), který je jako účinná látka používán u části přípravků ze skupiny hormonální antikoncepce, laboratorním zvířatům a jeho vlivu na mozkové funkce, konkrétně na pracovní - krátkodobou paměť. Závěry práce ukazují, že ve skupině potkanů, kteří dostávali hormon, došlo k významnému snížení krátkodobé paměti, přestože za běžných podmínek a při srovnatelných úkolech k tomu nedochází.
Jakkoli závěry studie ukázaly jasný výsledek, odborníci se shodují na tom, že není možné výsledky získané pouze na laboratorních zvířatech aplikovat na ženy.

Ženy a emoce

Druhá zmiňovaná studie proběhla v Kalifornii a byla zaměřená na tzv. emoční paměť. Tato studie byla provedena na ženách v reprodukčním období, kdy jedna skupina žen pravidelně užívala hormonální antikoncepci, zatímco kontrolní skupina žen nikoli.
Výsledky studie ukázaly, že ženy, které hormonální antikoncepci neužívaly, vykazovaly lepší výsledky v paměťových testech a snadno si vybavovali detaily informací. U skupiny žen užívajících hormonální antikoncepci tomu tak nebylo. Tyto ženy měly zachovanou schopnost vybavit si informaci jako celek, ale významně u nich došlo k omezení schopnosti vybavit si detaily.

Strach je zbytečný

Přestože jmenované pokusy naznačují, že hormonální antikoncepce může ovlivnit myšlení, není podle vědců možné závěry studií provedených v laboratorních podmínkách plošně přenášet na lidi. K potvrzení těchto závěrů bude zapotřebí ještě celá řada dalších prací.
Opatrně se k závěrům stavějí i lékaři. Ti vycházejí především z kladů, které tyto preparáty ženám přinášejí a ukazují na relativní bezpečnost dnes užívaných nízkohormonálních přípravků.

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek