_Mozková příhoda postihuje častěji ženy než muže

Cévní mozková příhoda je v Česku druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity. Ročně postihne 25 až 40 tisíc lidí. Přestože lidé toto onemocnění znají, jen málo vědí o jeho průběhu a léčbě.

Datum publikace: 20.06.2012

Cévní mozková příhoda je onemocnění, které častěji postihuje ženy než muže, více se vyskytuje u starších lidí, ale zasáhnout může i člověka v produktivním věku a v neposlední řadě je jeho rozvoj ovlivněn genetickými dispozicemi.

Jak vzniká mozková příhoda

Příčiny vzniku mozkové příhody jsou dvě.
„První možností je ucpání cévy zásobující krví mozek sraženinou. Tím dojde k nedostatečnému zásobování mozkových tkání krví a kyslíkem a vzniká ztráta mozkových funkcí. Tento typ je označován jako ischemická mozková příhoda a je diagnostikován u 85 procent mozkových příhod.
Druhou formou nemoci je hemorrhagická mozková příhoda, ke které dohází následkem protržení krevní cévy, v jehož důsledku dochází ke krvácení do mozku,“ vysvětluje MUDr. Ondřej Škoda, primář Neurologického oddělení Nemocnice Jihlava, předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 

Projevy mozkové příhody:

 • slabost až ochrnutí, případně poruchy citlivosti poloviny těla
 • porucha řeči
 • obrna pohledu, vychýlení hlavy a očí
 • výpady vidění, zdvojené vidění
 • jednostranná slepota (problém s viděním ale může postihnout i obě oči)
 • vznik náhlé nevysvětlitelné závratě, pád člověka, špatná koordinace rovnováhy
 • nástup bolesti hlavy s přidružením výše uvedených příznaků
 • rozvoj mozkové příhody může doprovázet nevolnost, zvracení, porucha vědomí (bezvědomí) či epileptický záchvat. 

Rizikové faktory rozvoje mozkové příhody:

 • nadváha (zejména břišní obezita)
 • nedostatek pohybu
 • vysoký krevní tlak
 • vysoké hodnoty krevních tuků (cholesterol, triglyceridy atd.)
 • pohlaví  – častěji nemoc postihuje ženy
 • nevhodná životospráva (nadměrné pití černé kávy, alkoholu a kouření)
 • srdeční arytmie – zejména fibrilace síní.

Fibrilace síní je nejčastějším druhem srdeční arytmie (postihuje dvě procenta dospělé populace). V České republice je diagnostikovaná u 200 tisíc dospělých pacientů. Ve vztahu k rozvoji mozkové příhody, je tato nemoc označovaná jako časovaná bomba, podle statistik je příčinou jedné pětiny všech mozkových příhod.
„Fibrilace síní je nejběžnějším typem srdeční arytmie. Porucha způsobuje nedostatečné vyprazdňování krve ze srdce. Pokud k tomu dojde, hromadí se krev v levé síni, odkud není dostatečně odváděna do krevního oběhu. A právě toto hromadění je příčinou vzniku krevní sraženiny. Dojde-li k odvedení této sraženiny do krevního řečiště, může dojít k ucpání cévy zásobující krví mozek a vzniká mozková příhoda,“ popisuje MUDr. Ondřej Škoda . 

Léčba cévní mozkové příhody

Diagnostika a léčba akutní mozkové příhody je mezioborovou záležitostí, na které se podílejí neurologové, radiologové, neurochirurgové, cévní chirurgové, kardiologové, internisté a další specialisté.
Základem úspěšné léčby je rychlé poskytnutí odborné péče. Pokud dojde k rozvoji potíží, je třeba neprodleně volat rychlou záchrannou službu a zajistit převoz pacienta na specializované pracoviště. „K zahájení léčby by mělo dojít do čtyř a půl hodiny od výskytu prvního příznaku. Přitom zhruba hodinu je nutné z této doby odečíst na provedení diagnostiky.
Na toto je třeba vždy myslet. Pokud se objeví první příznaky onemocnění, není vhodné čekat, až problémy odezní samy, ale naopak je namístě zajistit poskytnutí pomoci,“ dodává lékař.

Léčba mozkové příhody spočívá:

 • rozpuštění sraženiny (trombolýza, ředění krve)
 • v mechanickém zprůchodnění cév
 • zavedení preventivních opatření, které mají zabránit opakování příhody

 

Pozor na tranzitorní ataku

Tranzitorní ischemická ataka (TIA) je krátkodobá porucha mozku, která je způsobena nedostatečným zásobením mozkových tkání krví.
Příznaky ataky jsou totožné s příznaky mozkové příhody. Rozdíl je v tom, že u nich během několika hodin dochází ke spontánnímu zlepšení stavu.
Tranzitorní ataka může být buď vlastní slabou mozkovou příhodu, případně jde o stav, který rozvoji mozkové příhody předchází.
Pokud se ataka objeví, je namístě provést odpovídající vyšetření a zahájit preventivní léčbu.

 

 

 

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek