_Když do života ženy vstoupí rakovina prostaty

Rakovina prostaty je v České republice nejčastější formou nádorového onemocnění u mužů a třetí nejčastější příčinou jejich úmrtí. Počet nemocných navíc každým rokem stoupá. V současné populaci nad 50 let je u jednoho muže z jedenácti pravděpodobnost, že právě jemu bude diagnostikována rakovina prostaty. Lékaři odhadují, že u chlapců narozených v roce 2015 už to bude jeden ze sedmi.

Datum publikace: 30.11.2013

 

Onemocnění se netýká jen samotného muže, ale ve své podstatě zasáhne celou rodinu. „Je to šok pro všechny. Manželky v těchto případech bývají nejbližší osobou a také největší oporou. A často jsou to právě ony, kdo nejvíce ovlivňují muže v tom, aby podstoupili vyšetření, které jim může zachránit život,“ popisuje prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc, přednosta urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol.

Co je rakovina prostaty?

Předpokladem vzniku karcinomu prostaty je přítomnost testosteronu, mužského pohlavního hormonu produkovaného Leydigovými buňkami varlete. „Karcinom prostaty může vzniknout u každého muže, který má aktivní produkci pohlavních hormonů, resp. testosteronu,“ uvádí profesor Marek Babjuk.
Důležitou roli při vzniku onemocnění může hrát dědičnost. Pokud rakovinou prostaty trpí otec nebo bratr, riziko vzniku onemocnění se u mužů dvakrát zvyšuje.  
Výskyt karcinomu prostaty má mnoho specifik – jedním z nich je, že s věkem stoupá. U mužů nad 60 let je uváděn nález ložisek karcinomu prostaty až v 80 % a u mužů osmdesátiletých dokonce v 95%. To ale neznamená, že se mladším ročníkům tento typ rakoviny vyhýbá.

 Jak rakovinu prostaty poznat?

Karcinom prostaty se v naprosté většině případů zjistí náhodně, na základě záchytu zvýšené hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. V počátečních stádiích nemoci se karcinom prostaty často nepozná. „V tom je toto onemocnění velmi zákeřné,“ uvádí urolog a pokračuje: „Mezi první zjevné problémy, kterých si muž všimne, mohou patřit problémy s močením – přerušovaný proud moči, častější denní a především noční močení, tyto potíže však mohou provázet i nezhoubné zvětšení prostaty“. 

Lze rakovině prostaty předejít?

Vzniku tohoto onemocnění předcházet nelze. „Jedinou spolehlivou ochranou by byla kastrace před začátkem puberty,“ vysvětluje lékař. Vzhledem k tomu, že nelze jednoznačně říci, které okolnosti zvyšují riziko vzniku tohoto typu rakoviny, doporučuje se obecně zdravý životní styl, tedy zvýšený příjem ovoce, zeleniny, ryb, omezení červeného masa a živočišného tuku apod.  Namístě je i sekundární prevence - tedy na záchyt onemocnění ve fázi, kdy jej ještě lze vyléčit.
Známkou velmi pokročilých nádorů pak bývá nejčastěji bolest z kostního metastatického procesu, hlavně zad, kyčlí a končetin. Metastáza v kostech může někdy utlačovat míchu a působit potíže s pohybem. „Často tak k lékaři přijde pacient s bolestmi zad a odchází s diagnostikovanou rakovinou prostaty,“ dodal prof. Babjuk. 

Léčba rakoviny prostaty

Způsob léčby záleží na tom, v jaké fázi se onemocnění nachází. Pokud je nádor ohraničený pouze na prostatu, lze jej léčit lokálně, například chirurgickým zákrokem. V takovém případě se odoperuje celá prostata a pacient má naději na celkové vyléčení.
V případě metastází do dalších orgánů je nutné léčit celý organismus – zde se využívá například hormonální léčba.

Ženy a rakovina prostata

Ačkoliv je rakovina prostaty mužským onemocněním, významnou roli zde hrají právě ženy. Z ankety serveru www.zena-in.cz vyplývá, že celých 98,9 % žen se zajímá o zdravotní stav svého partnera. Z toho 88,48 % žen se zajímá, jaké preventivní prohlídky jejich partner podstoupil. Odpovědi mužů se v porovnání s tímto značně liší – pouze 64,62 % z nich se zajímá o preventivní vyšetření. „A právě preventivní prohlídky jsou pro zachycení rakoviny prostaty a její léčbu velmi důležité,“ říká profesor Babjuk.
Muž by měl navštívit urologa v případě, že má potíže s močením, případně po dosažení věku 50 let, i když žádné příznaky nemá, ale chce se aktivně starat o své zdraví.  „Ženy často na muže naléhají, aby absolvovali prohlídku u urologa, a k tomuto kroku je přesvědčí. V konečném důsledku jim tak mohou pomoci zachránit život,“ doplňuje lékař.
Většina mužů se návštěvy urologa, během které probíhá základní vyšetření, bojí.  Je třeba zdůraznit, že se není čeho obávat – vyšetření není bolestivé. „Základem je vyšetření prostaty přes konečník a odběr krve ke stanovení hladiny PSA, případně vyšetření ultrazvukem,“ doplˇuje profesor Marek Babjuk.

 


Čtěte také:
    Diskuze ke článku
    Vložit nový příspěvek