_Hormonální léčba v klimakteriu

Hormonální léčba v klimakteriu
Datum publikace: 25.05.2011

Hormonální substituční léčba - HST (angl. hormon replacement therapy - HRT) znamená náhradní podávání ženských pohlavních hormonů v období, kdy klesá nebo zcela vymizela jejich přirozená tvorba.

Hlavní důvody (indikace) nasazení hormonální substituční léčby

 • klimakterický syndrom - odstranění subjektivních potíží žen 
 • estrogen deficitní syndrom - osteoporóza  

další indikace:

 • prevence a léčba Alzheimerovy nemoci
 • prevence a léčba Parkinsonovy nemoci
 • prevence senilní makulární degenerace a stařecké slepoty
 • stařecké vypadávání zubů a orální zdraví
 • prevence karcinomu tlustého střeva - při střevní polypóze a rodinné zátěži  
 • prevence cévních změn (ischemické choroby srdeční)

 Výhody užívání preparátů HST

 • odstranění klimakterických obtíží 
 • snížení rizika zlomenin (při dlouhodobé užívání působí preparáty HST proti úbytku kostní hmoty – osteoporóze)  
 • kvalitní a plnohodnotný život i po menopauze  

Vyšetření nutná před zahájením HST

 • rodinná a osobní anamnéza, poučení pacientky o HST
 • gynekologické vyšetření včetně cytologie 
 • tělesná váha, krevní tlak 
 • mamografie (rentgenový snímek prsů) 

Vyšetření vhodná před zahájením HST

 • sonografie endometria (ultrazvukové vyšetření sliznice děložní - poševní sondou) 
 • kostní densitometrie (zjistí stupeň úbytku kostní hmoty)  

Léčebné režimy 

 • cyklický - podávání estrogenu 3 týdny s týdenní přestávkou ( vhodné pro ženy v časné postmenopauze)  
 • sekvenční - nepřetržitá aplikace estrogenu s přidáním progestinu po dobu 10-14 dnů ve druhé fázi léčebného cyklu (vhodné pro ženy v perimenopauze a pro ty, které chtějí mít krvácení menstruačního charakteru) 
 • kontinuální - denní aplikace estrogenu a progestinu bez přestávky u žen s dělohou, samotného estrogenu u žen bez dělohy (výjimka - pouze po hysterektomii pro endometriózu, tam je doporučována 2 roky  HST s progestinem)  

Kdy hornomální substituční léčbu nelze nasadit (kontraindikace)

 • neléčený karcinom prsu 
 • neléčený karcinom endometria 
 • hluboká žilní trombóza 
 • těžké poškození jater  

Důvody k okamžitému vysazení HST

 • bolesti hlavy charakteru migrény
 • náhlé poruchy zraku a sluchu 
 • příznaky zánětu žil či embolie
 • svědění (jako příznak jaterního onemocnění)
 • žloutenka 
 • výrazný vzestup krevního tlaku
 • zvýšená frekvence epileptických záchvatů  (u epileptičei)
 • těhotenství  

Nežádoucí účinky

 • napětí v prsou
 • nevolnost
 • žaludeční obtíže
 • otoky dolních končetin
 • zvýšení tělesné hmotnosti  

Rizika užívání HST

nejsledovanější a nejvíce diskutovaný je vztah HST ke vzniku nádorového onemocnění prsu, t.č. lze říci, že užívání HST do 5 let nevede ke zvýšení rizika vzniku nádoru prsu.

 

Text vznikl ve spolupráci s as. MUDr. Tomášem Faitem, CSc. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1LF UK a VFN Praha

 


Čtěte také:
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek