_Endometrióza se týká každé desáté ženy

Endometrióza je nemoc mnoha tváří. U některých žen probíhá zcela bez příznaků, u jiných způsobuje silné bolesti či neplodnost. Příčinou potíží je rozptýlená děložní sliznice do malé pánve a dutiny břišní.

Datum publikace: 12.06.2012
Endometrióza se týká každé desáté ženy

Co je endometrióza

Endometrióza patří mezi nejčastější gynekologické problémy, odhaduje se, že její výskyt v populaci je 7-10 procent.
Endometrióza je definovaná jako rozptýlení sliznice dutiny děložní (endometria) mimo dělohu.

Jak endometrióza vzniká

Příčinou vzniku endometriózy je retrográdní (zpětná) menstruace (tzn. že během menstruace dochází ke krvácení nejen z dělohy přes pochvu pryč z těla, ale částečně i obráceným směrem, tedy z dělohy přes vejcovody do dutiny břišní). Uvádí se, že ke zpětné menstruaci dochází u 75-90 procent žen s bezproblémově průchodnými vejcovody. „Retrográdní menstruace u většiny žen nezpůsobuje žádné potíže, protože imunitní systém ženy děložní tkáň sám zničí.
U části žen však toto nefunguje, imunitní systém nerozpozná ložiska endometria mimo dutinu děložní a vzniká rozvoj onemocnění,“ vysvětluje MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., primář Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno.
Významný vliv na výskyt endometriózy má dědičnost. Pokud se v rodině ženy vyskytuje případ diagnostikované endometriózy u matky či sestry, je vysoká pravděpodobnost, že onemocněním bude postižena i samotná žena.

Ložiska děložní tkáně v dutině břišní

K usídlení děložní sliznice může dojít kdekoli v dutině břišní. Nejčastějším místem výskytu ložisek jsou vaječníky a vejcovody. Implantace však může proběhnout i kdekoli jinde například:

  • v pupku
  • v jizvě po císařském řezu
  • na močovém měchýři
  • na sliznici tlustého střeva
  • na játrech
  • existuje i plicní forma endometriózy 

„Takto implantovaná tkáň reaguje na hormonální cyklus ženy stejně, jako na něj reaguje tkáň uvnitř dělohy. Tím dochází k rozvoji různých zánětů a krvácení do dutiny břišní,“ říká MUDr. Hudeček.

Jaké potíže může endometrióza způsobit

Mezi nejčastější potíže patří chronická bolest v oblasti pánve a břicha (u 40-50 procent žen s bolestmi jde o endometriózu).

Mezi další potíže se řadí:

  • potíže při vyprazdňování,
  • nepravidelná, bolestivá a silná menstruace (asi u 60 procent žen),
  • bolest při pohlavním styku
  • poruchy plodnosti.

U většiny žen intenzita potíží kopíruje menstruační cyklus a v době nástupu menstruace dochází ke zhoršení stavu.
Vnímavost k problémům, které endometrióza způsobuje, je však velmi individuální. U části žen může nemoc probíhat zcela bezpříznakově, a naopak. U některých žen i poměrně malý nález ložisek děložní tkáně v dutině břišní může způsobovat velké bolesti a další problémy.
„Pokud žena trpí těmito potížemi je namístě provedení komplexního diagnostického vyšetření s využitím  laparoskopie. Toto vyšetření se provádí v celkové anestezii,“ doplňuje lékař.

Léčba endometriózy – hormonálně i chirurgicky

Terapie, která by dokázala zcela vyléčit endometriózu, v současné době neexistuje. Možností jak nemoc zmírnit a alespoň částečně dostat pod kontrolu je více.
„Endometrióza je onemocnění, které se vyskytuje v reprodukčním období života ženy a které je závislé na hormonálním cyklu ženy. U dívek před nástupem menstruace a u žen po ukončení reprodukčního období se nevyskytuje. K potlačení či vyléčené endometriózy u některých žen dochází i v průběhu těhotenství.
Snahou konzervativní neinvazivní léčby tak je pomocí hormonální terapie navodit stav, který by způsobil dočasné vymizení menstruace a vznik pseudogravidity či pseudomenopauzy,“ popisuje lékař.
Tím dojde k potlačení růstu děložní tkáně nejen v děloze, ale i mimo ní. Dlouhodobé vynechání menstruace umocněné chybějící ovulací vede ke zmenšení ložisek endometria v dutině břišní.
Hormonální léčba endometriózy je v současné době dvojí, pomocí injekcí a tablet.
„Injekční forma léčby se používá krátkodobě, většinou tak, aby pseudomenopauzu navodila na období tří měsíců. Její nevýhodou jsou kromě časového omezení i její vedlejší účinky, jako jsou například změny nálad či návaly.
V současné době je možné používat i hormonální léčbu perorální – tedy pomocí polykacích tablet. Tato léčba nemá zásadní vedlejší účinky a lze ji používat dlouhodobě,“ vysvětluje MUDr. Robert Hudeček.
U žen, které mají mírnou formu onemocnění, případně jako prevenci rozvoje onemocnění, je možné používat jako doplněk léčby i hormonální antikoncepci.
Hormonální léčba u 80-90 procent žen přináší subjektivní zlepšení potíží, zejména ústup bolestí.
Nevýhodou hormonální léčby je častý výskyt recidiv po ukončení léčby. „K návratu onemocnění dochází asi u 30-70 procent žen. Doba, během níž se po ukončení terapie objeví nové potíže, je velmi individuální a pohybuje se od šesti do osmnácti měsíců,“ dodává lékař.
Možností léčby je i chirurgické odstranění viditelných ložisek endometriózy. Ani tato léčba však neznamená plné vyléčení nemoci. U části žen je nutné chirurgický výkon opakovat, to z toho důvodu, že u nich dochází k zakládání dalších ložisek děložní tkáně mimo dutinu děložní.
Oba druhy léčby je možné podle potřeby kombinovat. 

Odborný článek o možnostech léčby endometriozy v časopise Aktuální gynekologie a porodnictví:

Konzervativní léčba genitálních forem endometriózy, autorka MUDr. Hana Hrušková,  Actual Gyn 2012, 4, 59-63, klikni zde

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek