_Co je osteoporóza

Mezi nejčastější komplikace, doprovázející klimakterium a období postmenopauzy, je osteoporóza – tedy řídnutí kostí.

Datum publikace: 25.05.2011
Co je osteoporóza

Osteoporóza patří mezi choroby, které jsou strašákem mnoha žen v době, kdy jejich organismus začíná ztrácet schopnost reprodukce. Patří mezi metabolické kostní choroby a jejím hlavním projevem je úbytek kostní hmoty tedy řídnutí kostí. V období klimakteria (menopauzy) dochází v organismu ženy k mnoha hormonálním a metabolickým změnám. V souvislosti se vznikem postmenopauzální osteoporózy je nejvýznamnější výrazné snížení produkce ženského pohlavního hormonu estrogenu.

Proč vzniká

Osteoporóra je proces, při kterém se v dříve zdravé, dobře mineralizované tkáni, začnou kvůli úbytku vápníku, tvořit póry. Na tomto procesu se kromě deficitu vápníku podílí i snížené množství fosforu a magnézia (hořčíku), které se spolupodílejí na vstřebávání vápníku z potravy do organismu, a snížená schopnost vstřebávání vitaminu D. Proč k tomuto procesu u postmenopauzálních žen dochází a jakou roli hraje ve vzniku nemoci snížení produkce estrogenů, se zatím přesně neví.

Kdo je více ohrožen

Postmenopauzální osteoporózou jsou ohroženy ženy v postmenopauze (od 55 roku výše). Více náchylné jsou ženy, které mají z nějakých důvodů problém s konzumací mléčných výrobků a mléka, trpí poruchou ledvin nebo některou z hormonálních poruch souvisejících zejména se špatným fungováním štítné žlázy. Významným rizikovým faktorem jsou kouření, nízká tělesná hmotnost, dlouhodobá léčba kortikoidy.

Jak se projevuje

Osteoporóza nevzniká náhle, ale vyvíjí se pomalu a postupně (jejím předstupněm je osteopenie). K hlavním projevům nemoci patří snadná lomivost kostí, častý vznik zlomenin zejména krčku stehenní kosti, zápěstí nebo zlomení či sesedání obratlů. Kromě toho je doprovázena bolestí kloubů, bolestí v zádech či hrbením. Při RTG vyšetření je na snímcích patrný úbytek kostní hmoty, laboratorní vyšetření může prokázat nízké hladiny estrogenů, snížené množství důležitých minerálů apod. Přestože zlomeniny v reprodukčním věku nebývají životohrožujícími stavy, v období vyššího věku tomu tak není a mohou být doprovázeny celou řadou komplikací a znamenat mohou i vážný zdravotní problém.

Jak se léčí

Prevencí vzniku postmenopauzální osteoporózy je podávání hormonálních preparátů s obsahem ženských pohlavních hormonů estrogenů v období před nástupem klimakteria, v klimakteriu i postmenopauze. Prevence i léčba musí být podpořena dostatečným množstvím vápníku, fosforu a magnézia a v podávání vitaminu D, jež se na tvorbě kostí také podílí. Významnou prevencí je fyzická aktivita.
V léčbě se používájí fisfosfonáty, raloxifen, stroncium  ranelát, kalcitonon, parathormon a biologická léčba založená na blokádě odbourávání kostní hmoty.

Text vznikl ve spolupráci s as. MUDr. Tomášem Faitem, CSc. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1LF UK a VFN Praha

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek