_Alergické reakce mohou vážně ohrozit těhotenství

Počet alergiků v současné době stále přibývá. Je tak přirozené, že alergiemi trpí i stále větší procento těhotných žen. Nebezpeční alergických reakcí v těhotenství spočívá i v tom, že mohou vážně poškodit vyvíjející se plod.

Datum publikace: 18.06.2012
Alergické reakce mohou vážně ohrozit těhotenství

Nejvážnější formou alergické reakce je anafylaktický šok. Ten mívá většinou velmi rychlý nástup tj. objevuje se rychle po setkání organismu s alergenem a jeho rozvoj znamená vážné ohrožení života. „Anafylaktický šok se v těhotenství objevuje poměrně vzácně, přesto k jeho nástupu dojít může. Studie ukazují, že imunitní systém těhotné ženy je dokonce vnímavější a náchylnější k jeho rozvoji, v tom kromě jiného patrně hraje roli i hormon progesteron, který potlačuje imunitní reakce organismu,“ vysvětluje profesor MUDr. Pavel Calda z Gynekologicko- porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Co může alergický šok vyvolat

Vyvolávající moment rozvoje alergické reakce u ženy v těhotenství či v šestinedělí se ničím neliší od vyvolávacích alergenů, které způsobí nástup alergické reakce u běžné populace. Mezi nejčastější život ohrožující alergeny tak patří potravinové alergeny, například ořechy, mořské plody, aromatické ovoce apod., bodnutí hmyzem, některé typy léků, například antibiotika, lokální anestetika a další.

Jak probíhá anafylaktický šok

Anafylaktický šok se může rozvinout během pár minut. Mezi charakteristické příznaky patří potíže s dýcháním, vznik otoků, zčervenání kůže a sliznic, vznik studeného potu, křeče v břiše doprovázené zvracením a průjmem či ztráta vědomí. „Mezi nebezpečné komplikace patří otoky měkkých tkání dýchacích cest, které mohou vést až k zadušení, poruchy vědomí, které mohou být spojené s podchlazením a zástava krevního oběhu. V těhotenství znamená rozvoj anafylaktického šoku vážné poškození plodu a patří k nejvážnějším těhotenským komplikacím,“ popisuje lékař.

Důležitá je rychlá pomoc

V rámci poskytnutí první pomoci při rozvoji silné alergické reakce a nástupu anafylaktického je třeba dodržet následující pravidla:

  • rychlé odstranění alergenu (pokud je to možné – například odstranění žihadla)
  • přivolání rychlé lékařské pomoci
  • do příjezdu záchranářů by žena měla ležet na levém boku-poloboku, možné je ženě podložit nohy, v případě dechových potíží může být pro ženu vhodnější poloha vsedě
  • pokud je žena v bezvědomí, je třeba zajistit volný průchod dýchacími cestami
  • pokud to situace dovolí, měla by být ženě zajištěna tepelná pohoda, aby u ní nedošlo k přehřátí, či podchlazení
  • pokud dojde k šoku ve zdravotnickém zařízení, musí být ihned k dispozici jak příslušné léky, tak zdravotníci by měli být schopni účinně zasáhnout
  • lidé, kteří mají již zkušenost s těžkým průběhem alergické reakce, mohou mít u sebe léky a instrukce, jak je použít

 „Včasné zahájení první pomoci a následné léčebné péče rozhoduje o závažnosti ohrožení, či dokonce postižení plodu. Znalost poskytnutí první pomoci je důležitá zejména proto, že k rozvoji anafylaxe dochází nepředvídatelně a může nastat kdekoli.
Těhotné a jejich okolí by v případě nástupu anafylaktického šoku neměli podceňovat vážnost situace a měli by vědět, jak ženě pomoci,“ dodává lékař.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek