Výpočet výše peněžité pomoci v mateřství
Vypočítejte si sama, kolik peněz dostanete na mateřské dovolené.

Mateřská je stejně jako nemocenská dávkou nemocenského pojištění. Za zaměstnané ženy ho povinně platí zaměstnavatel, pro ostatní ale povinné není. Peněžitá pomoc během mateřské dovolené nahrazuje ženám ušlý příjem. Podle zákona 187/2006 Sb. máte na peněžitou podporu nárok, pokud jste si v posledních dvou letech platila pojištění alespoň 270 kalendářních dní. Do této doby se započítává studium na střední škole, vyšší odborné škole, vysoké škole nebo na konzervatoři, kdy za Vás pojištění platí stát. Také se počítá i doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Pro podnikající ženy může být peněžitá pomoc v mateřství dobrým důvodem, proč si nemocenské pojištění platit dobrovolně. Kalkulačka peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ napoví, jak si platby na nemocenské optimálně nastavit.

Peněžitou pomoc můžete čerpat nejdříve osm týdnů před stanoveným termínem porodu, většina žen odchází na mateřskou dovolenou 6 týdnů před porodem. Pokud se dítě narodí předčasně, tj. dříve než máte nastoupit plánovanou mateřskou dovolenou, získáte peněžitou podporu ode dne předčasného porodu.

Na podporu máte nárok po dobu 196 kalendářních dní (28 týdnů). V případě že se vám narodí dvojčata, peněžitá pomoc se prodlužuje na 259 dní (37 týdnů). Peněžitá pomoc v mateřství se počítá na kalendářní den (tj. nikoliv jen za pracovní dny).
Počet kalendářních dnů peněžité pomoci v mateřství:
Průměrná hrubá měsíční mzda:   ,- Kc


Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou „dovolenou“?

Prvních 28 týdnů dostává matka peněžitou pomoc v mateřství (PPM), která se vyplácí z nemocenského pojištění a činí 70 % denního vyměřovacího základu (DVZ) (vypočítává se z příjmů za předchozích 12 kalendářních měsíců). Matka, která porodila více dětí najednou, pobírá tuto dávku 37 týdnů. Žena může dávku začít pobírat 6, maximálně 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. V době, kdy tuto dávku dostává, je na mateřské dovolené.

Aby žena mohla PPM dostávat, musí být v posledních dvou letech před nástupem na PPM minimálně 270 kalendářních dní nemocensky pojištěna. V případě, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství a je nemocensky pojištěna – například nastoupila do zaměstnání v 7. měsíci těhotenství – pak bude dostávat nemocenské 6 týdnů před porodem a pak v šestinedělí.

Od narození dítěte (pokud matka nepobírá PPM) nebo po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského poskytuje stát rodičům rodičovský příspěvek. V té době jsou na rodičovské dovolené.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí