Pošlete nám nejkrásnější dětský úsměv z prázdnin a vyhrajte rodinné focení v hodnotě 10 000 Kč!

Nová soutěž na našem webu má jasný cíl – vybrat ten nejkrásnější dětský úsměv z prázdnin  Fotografie můžou přihlásit autoři obrázků – ať už jsou to rodiče, prarodiče, další členové rodiny a jiní nadšení fotografové, kteří se nebojí svým uměním pochlubit!


Vyhraje fotografie, která na konci soutěže obdrží největší počet označení "To se mi líbí". Její autor získá poukaz na velké rodinné focení v ateliéru fotoprome.cz v celkové hodnotě 10 000 Kč.

 

Jak se můžete zúčastnit?

 • do soutěže se může zapojit každý uživatel, který se na našem webu zaregistruje
 • každý může v rámci jedné soutěže vložit maximálně 3 fotografie
 • během jednoho kalendářního dne můžete rozdělit 3 hlasy mezi soutěžní fotografie – ať už budete hlasovat pro vlastní fotografii nebo pro obrázek jiného soutěžícího. Nezapomeňte, že čím častěji budete hlasovat, tím budete mít větší šanci na výhru
 • Soutěž potrvá 6 týdnů, začne 3.8. 2018, možnost hlasování bude ukončena 14.9. ve 23:59h
 • Další informace o soutěži najdete na konci textu 


Jak zvýším šanci na výhru?

Odkaz na fotografii můžete sdílet na svůj Facebook. Jak? Vloženou fotografii "rozkliknete" a nabídne Vám to možnost sdílění na Facebook.  
P.S. Nezapomeňte, že fantazii se meze nekladou 

 

Vyhraje fotografie, která na konci soutěže obdrží největší počet označení "To se mi líbí". Její autor získá poukaz na velké rodinné focení v ateliéru fotoprome.cz v celkové hodnotě 10 000 Kč.

Pro soutěžení je nutné být přihlášen.
Soutěžní fotografie:
 • Vyhlašovatel a pořadatel 
  Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je web www.abctehotenstvi.cz 
 • Výhra
  Do soutěže je vložena následující výhra: "Rodinné focení v hodnotě 10 000 Kč s ateliérem Fotoprome.cz"
 • Vyhodnocení a zveřejnění výsledků soutěže
  Výhercem Fotosoutěže se stane majitel fotografie, která získá v průběhu hlasování největší počet označení „To se mi líbí“. Výsledek soutěže bude zveřejněn na www.abctehotenstvi.cz. Bude uvedeno křestní jméno a první písmeno příjmení vyhrávajícího. Následně bude pořadatel výherce kontaktovat e-mailem.
 • Účast v soutěži
  Soutěže o jednotlivé výhry se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky, starší 18 let. Registrovaným uživatelem se rozumí fyzická osoba, ne registrační email. Jedna osoba proto smí být zaregistrována pouze s jedinou emailovou adresou. Jestliže se někdo zaregistruje a bude hlasovat z více emailových adres, je toto považováno za porušení těchto podmínek. Registrace pomocí emailů s krátkodobou životností není nožná, protože se ze zkušenosti jedná o jeden z největších zdrojů podvodného hlasování. Účast v soutěži proto není dovolena prostřednictvím emailů z následujícího seznamu, který se v případě potřeby bude ještě rozšiřovat: @10minutemail.com, @tempinbox.com, @mintemail.com, @mailmetrash.com, @thankyou2010.com, @lhsdv.com; @bofthew.com, @tempomail.fr, @spam.su, @mailinator.com, @e-mail.cz, @anonymbox.com, @DingBone.com, @guerrillamailblock.com, @binkmail.com, @bobmail.info, @mailinator.net, @safetymail.info, @sogetthis.com, @spamherelots.com, @thisisnotmyrealemail.com, @getonemail.com, tmpeml.info
 • Podmínky získání výher
  Danou výhru: „Rodinné focení v hodnotě 10 000 Kč s ateliérem Fotoprome.cz", získá majitel fotografie, která získá největší počet označení „To se mi líbí“.
 • Doručení výhry
  Poukaz na výhru bude výherci doručen pomocí e-mailu. Výherce bude následně kontaktovat ateliér Fotoprome.cz za účelem dohodnutí termínu focení.
 • Další podmínky soutěže
  Místo výhry není možné požadovat finanční plnění. Výhru nelze vymáhat soudní cestou, tzn. na výhru není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním. Pořadatel neodpovídá za vady poskytnutých výher a v případě vad výhry není povinen výherci poskytnout náhradní plnění. Vyhlašovatel si vyhrazuje konečné rozhodovací právo o tom, která fotografie bude na webu zobrazena.
 • Porušení pravidel
  Za porušení pravidel se považuje především vícenásobná účast v soutěži, tzn. zejména vytváření fiktivních účtů na internetové stránce www.abctehotenstvi.cz.
 • Vyloučení ze soutěže
  Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům soutěže. V případě porušení pravidel soutěže bude účastník soutěže, jenž tyto pravidla porušil, ze soutěže vyřazen.
 • Práva a povinnosti pořadatele
  Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, přerušit nebo zrušit či změnit její podmínky. Podmínky, jakož i jejich případné změny či oznámení k soutěžícím jsou zveřejněny na internetových stránkách www.abctehotenstvi.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravy jejích podmínek. Pořadatel má rovněž právo stáhnout soutěžní fotografie, které jsou tematicky nevhodné, mají sexuální podtext, podporují rasovou nesnášenlivost apod. Pravidla soutěže jsou závazná pro všechny, kteří se soutěže zúčastní. 
  Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným, neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na www.abctehotenstvi.cz
 • Odpovědnost
 • Vyhlašovatel neodpovídá za jakékoli případné škody vzniklé výhercům v souvislosti s užíváním výher. 
  Vyhlašovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Vyhlašovatele. 
  Vyhlašovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na majetku či zdraví vzniklé během focení (tzn. během focení, před focením, či po něm).
 • Prohlášení účastníků soutěže
 • Každý účastník soutěže vložením fotografie potvrzuje, že je jejím autorem a má plné, neomezené a výhradní právo k užívání této fotografie. Současně stvrzuje, že osoby vyobrazené na této fotografii souhlasí se zveřejněním na webu www.abctehotenstvi.cz. V případě dětí souhlasí jejich rodiče či právní zástupci)
 • Souhlas se zasíláním marketingových informací
 • Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas pořadateli se zasíláním marketingových informací.
 • Pravidla soutěže
 • Do soutěže se může zapojit každý uživatel, který se na našem webu zaregistruje. Každý může v rámci jedné soutěže vložit maximálně 3 fotografie. Během jednoho kalendářního dne můžete rozdělit 3 hlasy mezi soutěžní fotografie – ať už budete hlasovat pro vlastní fotografii nebo pro obrázek jiného soutěžícího. Nezapomeňte, že čím častěji budete hlasovat, tím budete mít větší šanci na výhruSoutěž potrvá 6 týdnů, začne 3.8. 2018, možnost hlasování bude ukončena 14.9. ve 23:59h